Statsborgerskab for nyfødte

Seneste opdateret 09-01-2024
Den svenske lovgivning vedrørende statsborgerskab tager udgangspunkt i hvilket land, man kommer fra. Det betyder, at et barns statsborgerskab afgøres af, hvor forældrene kommer fra.
Print

Forældrenes statsborgerskab er afgørende

For børn, der er født i Sverige, afgøres statsborgerskabet af forældrenes statsborgerskab. Det har altså ingen betydning i hvilket land, barnet er født. Et barn, som bliver født i Sverige af danske forældre, bliver altså ikke automatisk svensk statsborger. I stedet bliver barnet automatisk dansk statsborger.

Dog varierer reglerne for statsborgerskab alt afhængig af barnets fødselsdato:

  • Hvis barnet er født 1. juli 2014 eller senere gælder de grundlæggende regler, at barnet kan blive dansk statsborger ved fødslen, hvis moderen eller faderen er dansk statsborger.
  • Hvis barnet derimod er født før 1. juli 2014, gælder andre regler, hvor forskellige faktorer har betydning for barnets statsborgerskab, heriblandt: hvilken forælder der er dansk statsborger, om forældrene var gift på tidspunktet for barnets fødsel, og om barnet er født i Danmark eller i udlandet.

Er forældrene ikke gift og er faderen dansk, kan barnet få dansk statsborgerskab, hvis forældrene gifter sig. Hvis faderen er dansk, kan barnet få dansk statsborgerskab, hvis det bliver født i Danmark.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om reglerne om dansk statsborgerskab:

 

Læs mere om dansk statsborgerskab på uim.dk

 

Dobbelt statsborgerskab for børn

Børn kan få dobbelt statsborgerskab i Danmark og Sverige, hvis barnets mor eller far har svensk statsborgerskab.

 

Læs mere i vores artikel om dobbelt statsborgerskab i Danmark og Sverige

 

Dansk statsborgerskab

Der udfærdiges ingen attest eller lignende efter barnets fødsel, som viser, at barnet er dansk statsborger. Du kan dog ansøge om en attest, der beviser barnets danske statsborgerskab. Ansøgningsblanketten henter du enten via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside eller ved at kontakte Det Danske Generalkonsulat i Malmø.

 

Hent ansøgningsskemaet om bevis for dansk statsborgerskab her

 

Kontakt Det Danske Generalkonsulat i Malmø på telefon: +46 (0)72 357 14 10 eller e-mail:

 

malmo@umgate.dk

 

Svensk statsborgerskab

For børn af svenske statsborgere gælder et svensk statsborgerskab automatisk ved fødsel, adoption eller ved ægteskab mellem forældrene. Hvis børnene er født i udlandet, kan de registreres i Sverige via Skatteverkets hjemmeside. 

For at ansøge om et svensk pas, bedes du enten ansøge via politiet i Sverige, eller på den svenske ambassade eller et svensk generalkonsulat i Danmark. 

 

Læs mere om svensk statsborgerskab på migrationsverket.se

 

Læs mere om registrering af svenske statsborgere på Skatteverket.se

 

Ansøg om svensk pas hos polisen.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af