Svenske a-kasser og dagpenge, hvis du bor i Sverige

Seneste opdateret 13-03-2023
Svenske a-kasser fungerer på mange måder som i Danmark, men dagpengesystemet adskiller sig på nogle områder fra det danske. Læs mere om svenske a-kasser, samt hvor meget du kan få udbetalt i arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis du bor i Sverige.
Print

Om svenske a-kasser

En arbejdsløshedskasse, som i daglig tale kaldes en ’a-kassa’, kan yde økonomisk støtte, hvis du bliver fyret, eller hvis du af andre årsager bliver arbejdsløs. Det er de 25 svenske a-kasser, der således administrerer en udbetaling af ”arbetslöshetsersättning” fra arbejdsløshedsforsikringen. A-kassen er altså en slags arbejdsløshedsforsikring, som du kan tilmelde dig, når du er i arbejde.

Man skal indbetale en månedlig afgift til sin a-kasse for at være medlem. Størrelsen af kontingent varierer, men koster mellem 110 SEK/måned - 200 SEK/måned (2020), hvilket er betydeligt billigere end danske a-kasser. I modsætning til Danmark kan de dog ikke trækkes fra i skat. De månedlige medlemsafgifter finansierer delvist a-kasserne, og de er derudover finansieret af arbejdsgiverafgifter samt statsbidrag.

Tidligere var a-kasser en del af de forskellige fagforbund, men i dag er det kun nogle a-kasser, som er koblet til et fagforbund, selvom alle a-kasser er forbundet med et særligt erhverv eller en branche. Til trods for dette, forudsætter medlemskab i en a-kasse ikke et medlemskab i et fagforbund eller fagforening, og omvendt forudsætter et medlemskab i en fagforening ikke et medlemskab i en a-kasse.

 

Bemærk: Som grænsependler skal du huske, når du kontakter en a-kasse i Sverige eller Danmark, at du skal tale med deres EU-sagsbehandler (EU-handläggare). 

 

Vilkår

For at være berettiget til arbejdsløshedsforsikring skal du desuden melde dig ledig på den svenske arbejdsformidling, den første dag du er arbejdsløs. Det er også et krav, at du er aktivt arbejdssøgende og har mulighed for at tage det arbejde, som du bliver tilbudt.

Dagpengeydelse i Sverige

Den svenske regering fastsætter størrelsen på Arbejdsløshedsforsikringen. A-kassen har derfor ingen indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt. Det er til gengæld muligt at sikre sig en højere arbejdsløshedsunderstøttelse ved hjælp af en såkaldt privat indkomstforsikring.

 

Dagpenge - hvis du pendler til eller fra Sverige

 

Ydelsen udregnes på baggrund af den arbejdsløses tidligere indkomst og er 80 procent af lønnen de første 100 dage, dog med en maksimal udbetaling på 1200 SEK per dag (2020). Efter 100 dage har du ret til 80 procent af din løn med maksimum 760 SEK per dag til og med 28. juni 2020 og 1000 SEK per dag fra og med 29. juni 2020 og gælder frem til 3. januar 2021. Du kan maksimalt få dagpenge i 300 dage (dog i 450 dage hvis du har børn under 18 år), og perioden kan ikke forlænges.

Arbejdsløshedsforsikringen er derudover skattepligtig, og du optjener ret til pension i den periode, hvor du er på dagpenge. 

 

Den svenske grundforsikring

Hvis du bliver arbejdsløs og ikke har været medlem i en a-kasse, kan du, hvis du opfylder arbejdsvilkåret, få en erstatning på maksimum 510 SEK per dag (2020). Dette gælder også, hvis du ikke har været medlem af en a-kasse længe nok til at få udbetalt dagpenge. Da grundforsikringen ikke er specielt høj, er det en god ide at være medlem af en a-kasse.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående ydelser kun gør sig gældende såfremt at du bor i Sverige. Du bør dog stadig være medlem af en svensk a-kasse, hvis du arbejder i Sverige.

 

Læs mere om svensk a-kasse og dagpenge

 

Læs mere om standardbetingelserne på sverigesakassor.se, som vender tilbage d. 4. januar 2021

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.

Støttes af