Opsagt under barsel i Danmark

Seneste opdateret 01-02-2023
Hvem giver du besked, hvis din ansættelse i Danmark stopper, mens du bor i Sverige og modtager barselsdagpenge fra Danmark? Få svaret her.
Print

Opsagt når du modtager barselsdagpenge fra Danmark og bor i Sverige

Hvis din danske ansættelse ophører, mens du er på barsel, har det ikke noget betydning. Udbetaling Danmark fortsætter med at udbetale barselsdagpenge til dig, så længe du opfylder vilkårene for at modtage barselsdagpenge – dvs at du som lønmodtager har arbejdet de sidste 13 uger, inden du gik på barsel. Du skal give Udbetaling Danmark besked om ændringerne i dit ansættelsesforhold.

 

Kontakt Udbetaling Danmark

 

Hvis du er arbejdsløs når din barsel i Danmark slutter

Hvis du er arbejdsløs efter endt barsel fra Danmark, skal du tilmelde dig Arbetsförmedlingen i Sverige på din første arbejdsløse dag. Er du medlem af en a-kasse, når du bliver opsagt fra dit job i Danmark, skal du bibeholde medlemskabet af den danske a-kasse, så længe du modtager barselsdagpenge. Når din barsel ophører, skal du meldes ind i en svensk a-kasse i stedet. Her er det vigtigt, at der ikke bliver noget ophold i dit medlemskab af den danske og svenske a-kasse. Du bør derfor ikke melde dig ud af den danske a-kasse, før du er tilmeldt en a-kasse i Sverige. Alle nordiske a-kasser har tilknyttet EU-sagsbehandlere, som du kan kontakte for at få hjælp med din sag.

 

Husk at opdatere forskudsopgørelsen 

Tænk i øvrigt på at du bør opdatere din forskudsopgørelse, når du går fra lønindkomst til barselsdagpenge, da dette blandt andet påvirker størrelsen på dit fradrag.

 

Har du spørgsmål til barsel og opsigelse?

Hvis du vil vide, om du opfylder vilkårene for at modtage barselsdagpenge/föräldrapenning i henholdsvis Danmark og Sverige, eller har du spørgsmål i forbindelse med at din ansættelse ophører, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmø.

 

Kontakt Udbetaling Danmark på borger.dk

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af