Skilsmisse i Sverige

Seneste opdateret 09-01-2024
Hvis I er gift i Sverige, skal I også søge om skilsmisse i Sverige. Ansøgning og afgørelse af skilsmisse sker i Sverige via den svenske byret (tingsrätten), og afhænger af, om I søger i fællesskab eller alene. Reglerne for skilsmisse gælder både ved opløsning af et ægteskab eller et registreret partnerskab.
Print

For at ansøge om en skilsmisse i Sverige, kan du ansøge via. domstol.se eller via byretten i dit lokalområde. I Sverige tager man udgangspunkt i princippet om, at hvis nogen vil skilles fra sin partner, skal dette respekteres. Derfor vil du aldrig behøve at angive nogen grund til skilsmissen.

 

Læs mere og ansøg om skilsmisse på domstol.eu

 

Læs også vores artikel: Juridisk hjælp i Sverige

 

Under visse forhold vil byretten begære ekstra betænkningstid inden skilsmissen går igennem. Dette har til formål at undgå forhastede beslutninger. Betænkningstid tager mindst 6 og højest 12 måneder, og afhænger af en række forhold (se afsnit nedenfor).

 

Leder du efter mere information om at blive skilt i DanmarK?

 

Læs mere om at blive skilt i Danmark her | Øresunddirekt

 

Der findes forskellige måder at ansøge om skilsmisse på i Sverige:

Hvis dig og din partner søger om skilsmisse sammen

Hvis du og din partner er enige om skilsmissen, kan I søge om skilsmisse sammen. Dette tager typisk kortere tid, og I har muligheden for at fuldføre skilsmissen uden yderligere betænkningstid.

 

Søg om skilsmisse sammen med din partner

Hvis du selv søger om skilsmisse

Søger du om skilsmissen alene, har din partner ret til at ytre sig, og retten vil derfor typisk begære om ekstra betænkningstid. Hvis I ikke har boet sammen inden for de sidste to år, kan I skilles uden yderligere betænkningstid.

 

Søg om skilsmisse alene

Hvis dig og din partner ikke har boet sammen de seneste to år

Hvis I ikke har boet sammen inden for de sidste to år, kan I skilles uden yderligere betænkningstid. I skal i dette tilfælde aflevere et udsagn fra to voksne, der kender til jeres forhold og som kan bevise, at I ikke har boet sammen de seneste to år.

Dette er kun relevant, hvis I har børn sammen, eller hvis I ikke er enige om skilsmissen.

Hvis I har børn under 16 år, der bor hos jer

Hvis I har børn under 16 år, som stadig bor hjemme, er I pålagt en betænkningstid på mindst 6 måneder inden en skilsmisse kan gå igennem. Hvis I ikke har boet sammen inden for de sidste to år eller er enige om skilsmissen, kan I skilles uden yderligere betænkningstid.

 

Hent blanket til udsagn om separation (Intyg om särlevnad)

Forældremyndighed over barn

Hvis ikke I begærer om nogen ændring, vil I have fælles forældremyndighed over jeres børn efter skilsmissen.

Hvis I er enige om en ændring i forældremyndighed om jeres børn, kan I lave en aftale hos enten Familjerätten eller via byretten. Aftalen er juridisk bindende, og det er socialstyrelsen i jeres kommune, der godkender aftalen. Hvis I laver en aftale via byretten, koster det 900 SEK (2024) i ansøgningsafgift.

Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden til jeres børn, kan I få hjælp hos jeres kommune. Familjerätten tilbyder ofte samarbejdsaftaler, der kan være brugbare i en konflikt. Hvis ikke dette er en mulighed, kan I vælge at gå i byretten. Her er barnets velbefindende altid i fokus og et vigtigt vurderingsgrundlag ift., hvem der får forældremyndigheden.

 

Læs mere om forældremyndighed og bopæl for børn

 

Formuefordeling (”Bodelning”)

Ved en skilsmisse kan det blive aktuelt at formuefordele jeres ejendom (formuefælleskab) mellem jer. På svensk kaldes dette for ”bodelning”.

Formuefordeling kan både aftales mellem jer, eller ved uenighed ske via byretten og en såkaldt ”bodelningsförrättare” – en administrator, ofte i form af en advokat eller jurist, der hjælper jer med at formuefordele.

Formuefordelingen tager udgangspunkt i de ejendomme I besad, den dag byretten tog imod jeres ansøgning om skilsmisse. Hvis I f.eks. ejer en bolig sammen, er I nødsaget til at skrive en såkaldt bodelingsaftale (”bodelningsaftal”).

I kan vælge at registrere jeres bodelingsaftale om formuefordeling hos Skatteverket.

 

Læs mere om registrering af aftale om formuefordeling på Skatteverket.se

 

Læs mere om formuefordeling i Sverige på domstol.se

 

Dato og pris for skilsmisse i Sverige

Skilsmissen træder normalt i kraft tre uger efter dommens dato, da deadline for appel hermed er overskredet. Byretten sender herefter en besked til Skatteverket, som registrerer skilsmissen.

Det koster 900 SEK (2023) at ansøge om skilsmisse i Sverige. Beløbet er pr. ansøgning og ikke pr. person.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Støttes af