Alternativer til den svenske folkeskole

Seneste opdateret 05-01-2023
Hvis du som forældre foretrækker nogle undervisningsrammer, som den svenske folkeskole ikke kan tilbyde, findes der en række alternativer. Her kan du læse mere om alternativer til folkeskolen i Sverige, så du kan vælge den skoletype, som du finder bedst for dit barn.
Print

Friskoler i Sverige

I stedet for at lade dit barn indskrive i den svenske grundskolan har du blandt andet mulighed for at skrive dit barn op i en ”fristående skola” (friskole), som ofte koncentrerer de pædagogiske mål i en særlig retning. En fristående skola kan eksempelvis have fokus på friluftsliv, musik, engelskfærdigheder m.m. Besøg den enkelte skoles hjemmeside for at læse mere om de specifikke fag, skemaer etc.

De fristående skoler er finansieret af økonomisk støtte fra hjemstedskommunen, som tildeles per elev. Det er gratis at have sit barn på en fritstående skole. Hvis eleven har særlige behov, som kræver ekstra ressourcer, kan den fritstående skole i nogle tilfælde afvise elevens indskrivning. Skolen kan dog ikke afvise eleven adgang, hvis elevens hjemstedskommune indvilliger i at dække disse ekstraudgifter.

I modsætning til den svenske folkeskole er det en formand eller ejeren af den fristående skole, der bestemmer hvor mange elever, som kan blive optaget på skolen.

 

Se en liste over de forskellige fristående og internationale skoler i Skåne her

 

Optagelse på svensk friskole 

Hvis antallet af ansøgere overstiger antallet af elevpladser, optages de nye elever på baggrund af kriterier som:

  • Placering på venteliste
  • Närhetsprincippet (de elever, der bor tættest på skolen)
  • Børn, der har gået i skolens förskoleklass (børnehaveklasse)
  • Om barnet har søskende på skolen

 

Internationale skoler i Sverige

På de internationale skoler foregår undervisningen på engelsk i et internationalt miljø. Det er forskelligt, hvor mange klassetrin den enkelte skole underviser i, men nogle internationale skoler tilbyder undervisning lige fra förskoleklass (børnehaveklassen) til gymnasieniveau.

De internationale skoler kan være offentlige eller ”fritstående”, hvilket gør, at de er kommunalt finansierede. De kan også være private og dermed kræve egenbetaling.

 

Se en liste over de forskellige fristående og internationale skoler i Skåne her

 

Skolegang i Danmark, når du bor i Sverige

Bor dine børn i Sverige, skal de som udgangspunkt følge den svenske skolepligt. Bor du i Sverige og arbejder i Danmark, er det muligt for dine børn at gå i en dansk folkeskole. I dette tilfælde er det vigtigt, at du får tilladelse i Sverige til at dine børn går i dansk folkeskole.

 

Læs mere om skolegang i Danmark

 

Børn, der følger et af de alternative skolevalg, som er nævnt i ovenstående, opfylder deres skolepligt, selvom undervisningen eller de generelle rammer kan være anderledes end i den svenske folkeskole.

 

Læs mere om skolepligt i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Helligdage 2023 - i Danmark og Sverige

Hvis du vil vide, hvornår helligdagene i Danmark og Sverige falder i 2023, kan du læse Øresunddirekts oversigt over helligdagene for år 2023.

Støttes af