Svensk folkepension

Seneste opdateret 14-02-2023
Du optjener svensk folkepension, allmän pension, når du arbejder i Sverige. Allmän pension finansieres i høj grad af arbejdsgiverbetalte sociale afgifter.
Print

I Sverige finansieres "allmän pension" i høj grad af arbejdsgiverbetalte sociale afgifter. Hver måned skal din arbejdsgiver betale 31,42 procent (2023) af din bruttoløn i arbejdsgiverafgifter. For unge mellem 19-23 er procentsatsen dog tilfældigt mindre (19,73 procent) (2023), hvilket gælder til den 31. marts 2023 for personer, der har en maksimum løn på 25 000 SEK pr måned. Samtidig er procentsatsen også mindre for ældre over 65 (10,21 procent) (2023).

10,21 procent af disse afgifter går til betaling af din folkepension. Totalt indbetales der 18,5 procent til din fremtidige pension - resten sker som egen indbetaling via selvangivelsen. En indbetaling, som fratrækkes per automatik.

 

Den svenske folkepensions opbygning

Den svenske offentlige pension er sammensat af forskellige elementer, hvoraf nogle er koblet op på dine indtægter. Hvis du som dansk statsborger har arbejdet og haft pensionsberettiget indkomst i Sverige, har du indtjent indkomstpension og præmiepension i Sverige. Hvis du har boet i Sverige og har haft lille eller ingen indtægt har du ret til garantipension i Sverige. 

 

Indkomstpension

Indkomstpensionen udgør en væsentlig del af din svenske folkepension. 16 af de 18,5 procent, der indbetales, går til din indkomstpension. 

 

Præmiepension 

Præmiepensionen bliver ligesom indkomstpensionen finansieret ved at din arbejdsgiver og du selv betaler sociale afgifter i tillæg til din løn. 2,5 af de 18,5 procent går til præmiepensionen. I modsætning til indkomstpensionen har du mulighed for selv at bestemme, hvordan pengene skal placeres.

 

Garantipension 

Garantipension er en statslig finansieret pension, der skal sikre, at personer, der kun har haft meget lille eller slet ingen indkomst, har en indtægt, når personen når pensionsalderen. For at have ret til fuld garantipension, skal du have boet i Sverige i 40 år. Garantipensionen er derfor mindre, hvis du har indkomstpension, udenlandske pensioner mm.

Der gælder særlige regler omkring garantipensionen for folk der er født 1937 eller før.

En afgørelse fra EU-Domstolen i december 2017 kan medføre store udfordringer af garantipensionen. Dette indebærer, at garantipensionen skal blandt andet beregne alle forsikringsperioder inden for EU/EØS og med støtte fra national lovgivning. Garantipensionen kan kun udbetales til personer med bopæl i Sverige. Dette indebærer også, at den offentlige pension fra de andre EU-lande vil blive taget med i udregningen.

Du kan kun modtage garantipension, hvis du har bopæl i Sverige. Udbetaling af garantipension fra Sverige til udlandet, herunder Danmark, ophørte fra og med 1. januar 2023. Afskaffelsen af garantipension til udlandet gælder for alle, som er født i 1938 eller senere, og som har bopæl uden for Sverige.

 

Tillægspension 

Tillægspension er en indkomstafhængig pension, som gælder for personer, der er født i årene 1938-53. Pensionen er en blanding af tillægspension, indkomst og præmiepension

 

Læs mere på pensionsmyndigheten.se

 

Find et online informationsmøde på pensionsmyndigheden.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af