Arbejdsmarkedspension i Sverige

Seneste opdateret 30-03-2021
Arbejdsmarkedspension kaldes i Sverige for ”tjänstepension”. De fleste fastansatte har en tjänstepension, som fungerer som et supplement til den offentlige folkepension.
Print

Når du begynder at arbejde i Sverige, er det en god ide at sætte dig ind i, hvilke pensionsaftaler der gælder på din arbejdsplads. "Tjänstepensionen" bygger på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Aftalen indebærer, at du som lønmodtager får pension baseret af din løn.

Det er din arbejdsgiver, der skal tegne en tjänstepension på dine vegne. Nogle gange kan du dog selv bestemme, hvilket forsikringsselskab der skal forvalte dine pensionspenge. Hvis du har arbejdet indenfor forskellige områder kan du have mere end en "tjänstepension".

 

Få overblik over din svenske pension

Hos din arbejdsgiver og dit fagforbund kan du få mere information om din arbejdsmarkedspension. Generel information om det svenske og det danske pensionssystem kan du også få på Øresunddirekt i Malmö.

 

Læs mere om svensk pension på pensionmyndigheten.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af