Regler for kørsel af svensk bil i Danmark

Seneste opdateret 12-04-2024
Har du en svensk indregistreret bil, skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget du må køre med bilen i Danmark.
Print

Kørsel af bil - for dig som er folkeregistreret i Danmark

Som hovedregel må du ikke køre i en svensk registreret bil i Danmark, hvis du er folkeregistreret i Danmark.

Som ejer af en svensk indregistreret bil, er der begrænsninger for hvor meget og under hvilke omstændigheder, du må køre med bilen i Danmark. Hvis du stadig har folkeregisteradresse i Danmark, må du slet ikke køre med en svenskregistreret bil i Danmark - medmindre du har en særlig godkendelse fra Motorstyrelsen.

Dette gælder også ved potentielt midlertidigt lån af en svensk registreret bil, som du ikke er ejer af.

 

På skat.dk kan du læse mere om, hvornår du må køre i din svenske bil i Danmark

 

Du kan med Motorstyrelsens blanket 21.059 ansøge om at få lov til at køre din bil fra grænsen til din danske folkeregisteradresse under ophold i Danmark. Hvis du kører med din svenske indregistrerede bil i Danmark uden en sådan tilladelse, risikerer du en bøde. Hvis du, "anses som hjemmehørende i Danmark", vil der også blive rejst krav om betaling af registreringsafgift.

 

Hent blanket 21.059 via Motorstyrelsen her | Motorstyrelsen.dk

 

Kørsel af bil - for dig som er folkeregistreret i Sverige

Hvis du er flyttet og har folkeregisteradresse i Sverige, må du godt køre til og fra dit arbejde i Danmark med din svenske indregistrerede bil. Du må dog højst overnatte i Danmark 185 dage om året, og du skal til hver en tid kunne bevise, at du har reel bopæl i Sverige, ellers risikerer du en bøde. Henvend dig til Motorstyrelsen, hvis du har spørgsmål omkring reglerne for kørsel af svensk bil i Danmark.

 

Firmabil

Hvis det drejer sig om en firmabil, kan man ansøge om afgiftsfritagelse for firmabilen. Det kunne fx være en svensk arbejdsgiver, der stiller en bil til rådighed for sin ansatte bosiddende i Danmark, og hvor den ansatte kører mest i Sverige med bilen). Du skal i dette tilfælde benytte dig af blanket 21.022 A.

 

Hent blanket 21.022 A til ansøgning om afgiftsfritagelse på Skat.dk

 

Der skal kun betales registreringsafgift for en udenlandsk firmabil, hvis firmabilen i det væsentlige bliver anvendt varigt i Danmark. Der gælder både et dagskriterium og et kilometerkriterium for at vurdere, om firmabilen væsentligt anvendes varigt i Danmark. Begge kriterier vurderes i forhold til en samlet 12-måneders periode, og begge kriterier skal være opfyldt, før der indtræder afgiftspligt. For både dagskriteriet og kilometerkriteriet gælder, at der på den ene side bliver set på den samlede kørsel i Danmark, dvs. både privat og erhvervsmæssig kørsel, og på den anden side på den erhvervsmæssige brug af firmabilen i udlandet. Privat kørsel i udlandet tæller ikke med i opgørelsen.

 

Leje af bil i Sverige

Et køretøj lejet i Sverige må udelukkende køres i Danmark, hvis lejeperioden er på højst 7 dage, føreren er berettiget til at køre køretøjet jf. lejeaftalen, samt hvis kørslen kun sker fra grænsen og direkte til afleveringsstedet i Danmark. Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og skal ved anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.   

 

Læs mere på retsinformation.dk

 

Kørsel af dansk bil i Sverige

Hvis du modsat skal køre en dansk registreret bil i Sverige er der forskellige regler, alt afhængig af om du bliver i Sverige midlertidigt eller permanent.

 

Læs mere om kørsel af dansk bil i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Vi kan hjælpe dig

Du kan altid besøge vores informationstjeneste i Malmø og få hjælp med dine spørgsmål omkring arbejde, flytte eller studere på tværs af Øresund.

Støttes af