Opsigelse - hvis du arbejder i Sverige

Seneste opdateret 26-04-2022
Ligesom i Danmark afhænger opsigelsesperioden i Sverige af, hvor lang tid du har været ansat. Hvis du selv opsiger din stilling, er der normalt en opsigelsesfrist på én måned.
Print

Lov om ansættelsesbeskyttelse

I Sverige er der fastsat regler for, hvilke rettigheder en arbejdsgiver har i forhold til at opsige en ansat. Reglerne for opsigelse er fastsat ved lov i "Lagen om anställningsskydd" (LAS), som minder om den danske funktionærlov.

Reglerne om opsigelse er altså ikke overenskomstmæssige. Du kan i din ansættelse have mere fordelagtige opsigelsesregler end fastsat i LAS - men du kan aldrig være ringere stillet. En opsigelse skal altid være skriftlig, og den skal være sagligt begrundet. Hvis lønmodtageren beder om det, skal arbejdsgiveren angive årsagen til opsigelsen.

 

Opsigelsesperioden

Opsigelsesperiodens varighed afhænger af, hvor lang tid du har været ansat:

  • Har du været ansat mindre end to år, er opsigelsesfristen på en måned.
  • Har du været ansat i to-fire år, har du en opsigelsesfrist på to måneder.

Herefter lægges der yderligere en måned til for hver to-årige periode indtil seks måneder.

I opsigelsesperioden skal du arbejde som sædvanligt og have din normale løn udbetalt. Selv om arbejdsgiveren ikke kan tilbyde noget arbejde, skal vedkommende betale fuld løn i opsigelsesperioden.

Hvis du selv siger din stilling op, har du ifølge LAS mindst én måneds opsigelse. Du er ikke forpligtet til at give nogen begrundelse.

 

Særlige opsigelsesforhold

Opsigelse efter anciennitet

Ved opsigelse på grund af mangel på arbejdsopgaver skal arbejdsgiveren anvende en såkaldt "tur-ordning". Tur-ordningen indebærer, at arbejdsgiveren opsiger de ansatte efter deres anciennitet i virksomheden.

Prøveansatte

For lønmodtagere ansat på prøve gælder særlige regler. Hvis arbejdsgiveren vil afbryde en prøveansættelse, skal arbejdsgiveren underrette lønmodtageren mindst to uger i forvejen.

Forsømmelse af arbejdspligter

En lønmodtager, som særligt groft har forsømt sine arbejdspligter, kan afskediges uden opsigelsestid. Varslet skal dog indgives mindst en uge i forvejen.

 

Klage over en opsigelse

Hvis du mener, at du er blevet uretmæssigt opsagt, kan du klage over opsigelsen. I så fald skal du kontakte din fagforening eller en jurist.

 

Læs mere om reglerne om ansættelse på riksdagen.se

 

Opsagt under barsel

 

Er du blevet opsagt under barsel, eller ønsker du at vide mere om dette?

 

Læs mere om at blive opsagt under barsel i Sverige her

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Stoppet med at arbejde i Sverige

For dig, der bor i Danmark og har valgt at stoppe med at arbejde i Sverige eller er blevet opsagt. Her kan du læse om, hvad du bør tænke på, når du vender tilbage til det danske system.

Støttes af