Opsagt under barsel i Sverige

Seneste opdateret 17-01-2024
Hvem giver du besked, hvis din ansættelse i Sverige stopper, mens du bor i Danmark og modtager föräldrapenning fra Sverige? Få svaret her.
Print

Opsagt når du modtager ”föräldrapenning” og bor i Danmark

Hvis din ansættelse i Sverige ophører, mens du er på barsel og modtager svensk föräldrapenning, så er det uden betydning. Försäkringskassan vil fortsat udbetale föräldrapenning, så længe du har dage med föräldrapenning til gode. Husk på, at reglerne om at få föräldrapenning ændrer sig, den dag dit barn fylder 1 år. Du skal give Försäkringskassan besked om, at din ansættelse er ophørt.

 

Hvis du er arbejdsløs, når din barsel i Sverige slutter

Hvis du er arbejdsløs, når udbetalingen af föräldrapenning fra Sverige ophører, skal du tilmelde dig Jobcentret i Danmark på din første dag som arbejdsløs. Er du medlem af en a-kasse, når du bliver opsagt fra dit job i Sverige, skal du beholde dit medlemsskab i den svenske a-kasse, så længe du modtager föräldrapenning. Når din barsel ophører, skal du meldes ind i en dansk a-kasse i stedet. Her er det vigtigt, at der ikke bliver noget ophold i dit medlemskab af den svenske og danske a-kasse. Du bør derfor ikke melde dig ud af den svenske a-kasse, før du er tilmeldt en a-kasse i Danmark. Alle danske og svenske a-kasser har tilknyttet EU-sagsbehandlere, som du kan kontakte for at få hjælp med din sag.

 

Læs mere om "föräldrapenning" på Försäkringskassans hjemmeside

 

Har du spørgsmål til barsel og opsigelse?

Hvis du vil vide, om du opfylder vilkårene for at modtage barselsdagpenge/föräldrapenning i henholdsvis Danmark og Sverige, eller har du spørgsmål i forbindelse med at din ansættelse ophører, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmø.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Stoppet med at arbejde i Sverige

For dig, der bor i Danmark og har valgt at stoppe med at arbejde i Sverige eller er blevet opsagt. Her kan du læse om, hvad du bør tænke på, når du vender tilbage til det danske system.

Støttes af