Lige nu kan du opleve lidt længere svartider pga. skattedeklarationer Kontakt

Skat for kulturarbejdere

Seneste opdateret 17-01-2024
Hvis du arbejder som kulturarbejder i Øresundsregionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige regler og udfordringer, der findes med hensyn til skat.
Print

Du har en særlig skattesituation, hvis du arbejder som artist eller kulturarbejder i Øresundsregionen. Hvis du udøver ”artistisk” aktivitet, skal du muligvis betale skat i både det land, hvor du arbejder, og det land, du bor i. Der bliver dog aldrig tale om dobbeltbeskatning, men du skal anmode om en modregning i din selvangivelse. Modregning betyder, lidt forenklet, at den skat, du har betalt i arbejdslandet, modregnes fra den skat, du betaler, der hvor du bor. Hvis skatten i bopælslandet er højere end i arbejdslandet, bliver du beskattet i bopælslandet for differencen. Hvis du pendler fra dit bopælsland til et job i et andet land, er du normalt underlagt begrænset skattepligt i det land, hvor du arbejder. Det betyder, at det kun er din indkomst fra arbejdslandet, der skal beskattes der. Øvrige indkomster beskattes i bopælslandet.

 

Når du som bosiddende i Danmark tager et job eller en kortere opgave i Sverige, er det vigtigt at forstå, at følgende ting kan have indflydelse på din skattesituation:

Regnes arbejdet som artistisk aktivitet?

Hvis du pendler fra Danmark til et job i Sverige, hvor du optræder foran et publikum med musik, dans, teater osv., beskattes du i Sverige med en særlig skat, A-SINK, på 15 procent, som din arbejdsgiver trækker fra din løn. Både private og virksomheder kan være skattepligtige i henhold til A-SINK. Fradrag er ikke tilladt, og der skal ikke indsendes nogen selvangivelse i Sverige. Du skal også angive dine indkomster i den danske selvangivelse. Den svenske skat blive modregnet den danske skat. Hvis den danske skat er højere, skal du betale differencen til Danmark.

Hvis du derimod arbejder med noget andet – f.eks. som scenemedarbejder, instruktør, koreograf eller undervisning – beskattes du i stedet med en særlig indkomstskat for personer i udlandet (SINK), som er 25 procent. Hvis du har SINK-skat, er fradrag ikke tilladt, og du behøver ikke at indsende en selvangivelse i Sverige, men du skal angive dine indkomster i den danske selvangivelse. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om SINK-skat på oresunddirekt.dk. Skatteverket – det svenske skattevæsen – kan på din anmodning udfærdige en erklæring (extract) for betalt A-SINK- eller SINK-skat, hvis du har brug for at vise, hvor meget skat du har betalt i Sverige.

 

Læs mere om SINK-skat i Sverige

 

Kontakt Skatteverket i Sverige

Er arbejdsgiveren offentlig eller privat?

Hvis du er ansat og arbejder for en offentlig arbejdsgiver i Sverige, betaler du normalt kun skat i Sverige. Hvis du udfører en del af arbejdet i Danmark, skal den del af indkomsten i stedet beskattes i Danmark, anført i din danske årsopgørelse, at du havde indkomst fra en offentlig arbejdsgiver i Sverige. Nogle gange er det vanskeligt at vide, om en arbejdsgiver kategoriseres som offentlig eller ej, kontakt i så fald Skatteverket.

 

Kontakt Skatteverket i Sverige

Hvis du har enkeltmandsvirksomhed i Danmark og udfører arbejde i Sverige

Vederlag, som din virksomhed modtager for ‘artistisk aktivitet’ beskattes med A-SINK til 15 procent. A-SINK trækkes af den svenske opdragsgiver. Du behøver normalt ikke indsende en selvangivelse i Sverige. Men hvis din virksomhed driver forretning på et permanent sted i Sverige i mindst seks måneder, skal du opgive indkomsten fra den svenske forretning i Sverige.

I den danske erklæring (årsopgørelsen) skal du indberette resultatet af hele din virksomhed. Du beskattes også for dine indtægter fra Sverige. Du bliver ikke dobbeltbeskattet, men skal anmode om at få modregnet den svenske skat i den danske beskatning. Skatteverket kan udfærdige en erklæring for betalt skat i Sverige, hvis du anmoder om det.

 

Kontakt Skatteverket i Sverige

Hvis du har spørgsmål om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte det svenske skattevæsen Skatteverket på Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information.

 

Kontakt Øresunddirekts Informationscenter

 

Kontakt Skatteverket i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Ny brochure - Arbejd som kulturarbejder i Øresundsregionen

I vores nye brochure har vi samlet information omkring kulturarbejdernes specielle situation, hvor man ofte pendler mellem kortere opgaver i flere forskellige lande. Hvis du skiftevis arbejder i Sverige og Danmark, er det ikke altid en selvfølge, hvor du skal betale skat, være social forsikret, tilmelde dig en a-kasse, eller indtjener din pension. 

Operasangeren Klara Ek har hele Øresundsregionen som sin arbejdsplads

Klara Ek er freelance operasanger, bosat i København og med erfaring i at arbejde i både Sverige og Danmark.

Støttes af