Skatteverket gør det lettere for virksomheder med hjemarbejdende ansatte

D. 18-05-2022
Øresunddirekt har de seneste år fået mange spørgsmål fra både borgere og virksomheder omkring skatteskyldighed ved hjemarbejde på tværs af Øresund. Derfor har vi længe efterlyst en uddybning af reglen, hvilket nu har resulteret i en nuancering af, hvornår en virksomhed anses for at have "fast driftsted" i Sverige.
Print

Tidligere har det været uklart om en dansk virksomhed kunne risikere at blive anset for at have ”fast driftsted” i Sverige, hvis virksomhedens medarbejdere arbejder i Sverige i et vidst antal dage (bl.a. i form af hjemarbejde).

En udenlandsk virksomhed, som har fast driftsted i Sverige, skal betale skat for al indkomst, der stammer fra Sverige. En anden konsekvens er, at medarbejdernes løn bliver beskattet i det land, som medarbejderen har udført arbejde i, fordelt ud fra antal arbejdsdage i respektive land. Øresundsaftalen gælder altså ikke, hvis virksomheden har fast driftsted i Sverige.

Dette har skabt tvivl under pandemien, hvor flere svenske øresundspendlere har været nødsaget til at arbejde hjemmefra sin bopæl i Sverige.

 

Ny definition af ”fast driftsted” tager højde for hjemarbejde

Skatteverket har nu opdateret sin definition af, hvornår en virksomhed har fast driftsted i Sverige: Fremover vil medarbejdere arbejder hjemmefra af egen fri vilje, ikke påvirke anseelsen af om en virksomhed har fast driftsted i Sverige.

Hvis en virksomhed derimod drager fordel af eller har interesse af at arbejdet udføres i Sverige, vil det påvirke bedømmelsen af om virksomheden har fast driftsted i Sverige. Dette kan eksempelvis være, hvis medarbejderen arbejder i Sverige pga. at virksomheden vil etablere sig i landet, salg til svenske kunder eller pga. besparinger af kontorplads i Danmark.

Tidligere har der været usikkerhed om reglerne, når en medarbejder eksempelvis holder sig indenfor Øresundsaftalen (max 2 hjemarbejdsdage i Sverige pr. uge). Øresunddirekt har modtaget mange spørgsmål omkring dette fra både pendlere og virksomheder, specielt i løbet af pandemien, hvor hjemarbejde er blevet en langt mere almindelig del af manges arbejdsliv.

Den nye definition imødekommer forhåbentlig en del tvivl fra øresundspendlere, som bl.a. er blevet brugt som et eksempel i Skatteverkets afgørelse (se punkt 4.4.1).

 

Læs mere om Skatteverkets nye definition

 

Bemærk: Ændringen påvirker ikke danske arbejdsgiveres skyldighed til at registrere sig for skattefradrag i Sverige. En dansk arbejdsgiver, hvis medarbejder arbejder i Sverige (enten via hjemarbejde eller andet form for arbejde), skal fortsat registreres og betale skattefradrag på 30% - ved mindre en beslutning siger noget andet - eksempelvis en skatteligning (jämkningsbeslut).  

Støttes af