Skatteaftalen mellem de nordiske lande skal gøres mere simpel

D. 28-09-2023
Det er den nyeste vurdering af de skatteregler, der eksisterer imellem de nordiske lande. Vurderingen er en del af en ny rapport fra Grænsehindringsrådet, som stiller skarpt på de største hindringer i den nuværende nordiske skatteaftale. Rapporten kommer også med fire konkrete tiltag, der skal gøre det lettere for virksomheder og borgere at bevæge sig på tværs af regionen.
Print

Grænsehindringsrådets rapport vurderer at skatteaftalen mellem de nordiske lande skal gøres mere simpel. Den tager fat i fire problemområder, der hindrer udviklingen hen mod et mere integreret arbejdsmarked i Norden.

Det er de nordiske landes erklærede mission at Nordens skal være den mest bæredygtige og integrerede region i 2030.  

Skal Norden forsat bevæge sig mod at blive en vækstregionen med et integreret arbejdsmarked og mobilitet for borgere og virksomheder, er det nødvendigt, at borgere og virksomheder kommer i fokus og at lovgivning og administration på den måde støtter op om dem. 

Den dag i dag eksisterer der flere aftaler, der regulerer grænsearbejde og distancearbejde, imellem de nordiske lande. De nuværende aftaler er lavet med udgangspunkt i landenes ønske om at sikre skattegrundlaget. Og i det perspektiv er overenskomsterne succesfulde, men det står dog klart at de i praksis ikke det integrerede arbejdsmarked i Norden. 

Netop derfor igangsatte Nordisk Ministerråd i samarbejde med Grænsehindringsrådet i 2022 projektet, der skal finde frem til de største udfordringer ved den nuværende skatteaftale og hvordan disse kan løses. 

Det har udmundet sig i rapporten Arbejde på tværs i Norden.

 

Du kan læse hele rapporten på norden.org

 

Fire store problemområder og hvordan de kan løses: 

  • De nordiske lande bør have fælles regler for, hvornår arbejde i bopælslandet, herunder arbejde fra et hjemmekontor, skal vurderes som et såkaldt fast driftssted. 
  • Forskudsskat bør i fremtiden kun angives og oppebæres i arbejdsgiverens land, så arbejdsgiveren ikke længere behøver at administrere flere landes lovgivning for den samme lønindtægt. 
  • Lønindtægter bør beskattes i ansættelseslandet, og f.eks. skal hjemmearbejde i bopælslandet ligestilles med arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren hører hjemme. Det forudsætter, at forslaget i det første punkt realiseres. 
  • Pensionsafgifter for pensioner, som er oprettet i et andet nordisk land, bør anerkendes gensidigt som fradragsberettigede, og det løbende afkast bør kun beskattes i henhold til lovgivningen i det land, hvor pensionsplanen er oprettet. 

Støttes af