Ny øresundsaftale om social sikring mellem Danmark og Sverige

D. 30-05-2024
Den 1. maj 2024 trådte en ny aftale om social sikring mellem Danmark og Sverige i kraft.
Print

Aftalen er i sin helhed meget lig den tidligere, men en ting, der er ny, er, at den sammenhængende periode, hvor personen skal udføre mindst halvdelen af arbejdstiden på arbejdspladsen hos arbejdsgiveren forlænges fra tre til 12 måneder.

Som tidligere kan der træffes afgørelse om dispensation i henhold til Øresundsaftalen for tre år, men det præciseres, at den enkelte afgørelse skal gælde fremadrettet. En aftale kan indgås med tilbagevirkende kraft, forudsat at der ikke er betalt sociale sikringsbidrag og/eller modtaget sociale sikringsydelser i personens bopælsland.

 

Læs mere om social sikring og find Øresundsaftalen på borger.dk 

 

Generelt om social sikring for grænsependlere

Social sikring er et vigtigt emne for grænsependlere, da det påvirker deres ret til ydelser som sygesikring, barselsdagpenge og familieydelser.

For at undgå at grænsependlere falder mellem to stole, er der indgået en Øresundsaftale mellem Danmark og Sverige, der regulerer, hvilket lands sociale sikringsordninger de er omfattet af. Dette er med til at sikre, at grænsependlere kun betaler sociale sikringsbidrag til ét land og har ret til ydelser fra dette land, selvom de bor i et andet.

Øresundsaftalen sikrer, at grænsependlere får klarhed over deres sociale sikring. Den nye aftale fra 2024 er et skridt i retning mod at øge fleksibiliteten for dem, der dagligt krydser grænsen for at arbejde, bl.a. ved at gøre det lettere at have mere distancearbejde i perioder, herunder arbejde i hjemlandet.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om din sociale sikring eller hvis du har spørgsmål til den nye aftale, kan du kontakte Försäkringskassan hos Øresunddirekt.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af