Nationale beslutninger fortsætter med at skabe frustration og forvirring i Øresundsregionen

D. 12-02-2021
Nationale beslutninger og strategier i kampen med Covid-19 fortsætter med at skabe stor forvirring og frustration blandt indbyggerne i de nordiske grænseregioner. Det viser resultatet af den anden nordiske undersøgelse, som Øresunddirekt har udarbejdet i samarbejde med de nordiske grænseregionale informationstjenester på opgave fra Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd.
Print

Foto: Sofie Paisley, News Øresund

Den webbaserede spørgeundersøgelse blev foretaget i december 2020 med udgangspunkt i svar fra 2.676 personer – heraf 1223 fra Øresundsregionen - og resultatet er tydeligt: Mennesker og virksomheder i samtlige nordiske grænseregioner har oplevet store problemer med blandt andet grænsependling, skattebekymringer, utydelig information, socialt liv og familierelationer over grænserne.

 

Omkring 9 ud af 10 har oplevet problem i Øresundsregionen

Af besvarelserne opgiver over 90 procent, at landenes forskellige coronastrategier har skabt problemer. 64 procent giver udtryk for, at de har haft vanskeligheder med at se sine familier grundet restriktioner, og næsten 42 procent mener, at grænsekontrollen har været et problem. Forvirring er desuden et tilbagevendende tema: Hvilket lands retningslinjer og restriktioner skal man rette sig efter, når de ikke stemmer overens – arbejds- eller bopælslandet? En del udtrykker stor bekymring for, om krisen har skabt en ”vi/dem”-mentalitet, og stiller spørgsmålstegn ved, hvilke spor krisen vil efterlade.

- Vi tager endnu engang temperaturen på Øresundsregionen, og kan desværre konstatere, at det ikke er blevet nemmere for grænsependlere og virksomheder, der opererer over sundet. Bemærk desuden, at store dele af undersøgelsen blev lavet før Sveriges indrejseforbud fra Danmark den 22. december og før de respektive landes krav på negativ Covid-19-test i januar 2021. Flere af svarene omkring grænsekontrol havde formentlig været anderledes, om undersøgelsen i stedet havde blevet foretaget i januar. Vi håber dog på, at spørgeskemaundersøgelsen når ud til beslutningstagere, og at de tager indbyggernes erfaringer til sig, når nye beslutninger skal træffes, siger Malin Dahl, virksomhedsansvarlig for Øresunddirekts informationscenter i Malmø.

 

Uvished og uro

Spørgeskemaformularen gav desuden mulighed for at kommentere på problemer og udfordringer. I alt har 737 personer udnyttet denne mulighed, og kommentarerne vidner om stor frustration og en ”vi/dem”-mentalitet, som er opstået som konsekvens af krisen. Her følger nogle udsagn fra Øresundsregionen:

"Saknas kommunikation mellan länderna, långa köer vid gränskontroll, underlig behandling av en som är svensk i DK, olika regler kring test etc, osäker skattesituation, hur ska min skatt betalas till ”rätt” land?"

"Min man har blivit permitterad, jag har snart gett upp med denna icke-existerande Öresunds-integration där jag trots pandemi måste infinna mig 50% på kontoret i Danmark pga skatt och socialförsäkringsfrågor. Inget annat än skandal!!!"

"Forvirring omkring skatteregler ved hjemmearbejde."

 

Om undersøgelsen

På opgave fra Grænsehindringsrådet i Nordisk Ministerråd har de grænseregionale informationstjenester givet indbyggere og virksomheder i grænseregionerne mulighed for at svare på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse i løbet af en måned. I alt har 2.676 personer svaret på spørgeskemaundersøgelsen. De der har svaret har på eget initiativ udfyldt spørgeskemaet på nettet og sammensætningen skal ikke anses som værende en videnskabelig undersøgelse. Den indledende undersøgelse blev foretaget i maj/juni 2020.

 

Nordisk Ministerråds nyhed kan læses her

 

Fakta

Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd har desuden siden midten af marts i samarbejde med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge og Nordkallotens Gränstjänst/Grensetjeneste, samt Info Norden, løbende rapporteret om grænsehindringer, der er opstået i grænseregionerne i forbindelse med indførslen af de forskellige landes restriktioner.

 

For mere information, bedes du kontakte:

Malin Dahl
Virksomhedsansvarlig Øresunddirekt Sverige
E-mail: malin.dahl@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 768 00 16 95

 

Sandra Forsén
Senior rådgiver Nordisk Ministerråd
E-mail: sanfor@norden.org
Telefon: +45 60 39 71 97

 

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt er en dansk-svensk informationstjeneste, som formidler relevant myndighedsinformation til indbyggere og virksomheder i Øresundsregionen. I Malmø findes et informationscenter på Hjälmaregatan 3 og i København findes en webredaktion. Læs mere om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com og på www.oresunddirektbusiness.com.

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Støttes af