Ny svensk skatteregel tilgodeser hjemarbejde Læs mere her

Barn syg - hvis du arbejder i Sverige

Seneste opdateret 15-03-2022
Hvis du arbejder i Sverige og har et barn under 12 år, har du ret til at være hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra Försäkringskassan, når dit barn er sygt.
Print

'Barn syg' hedder i Sverige 'vård av barn' - i daglig tale kaldet VAB. VAB er, når du må blive hjemme fra dit arbejde eller afstå fra at søge job for at passe dit syge barn. Ydelsen du får kaldes 'tilfällig föräldrapenning'.

 

"Tillfällig föräldrapenning" i Sverige

Hvis dit barn under 12 år bliver syg og har behov for at være hjemme fra skole eller børnehave, har du ret til at blive hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra Försäkringskassan for at passe barnet. I visse tilfælde har du også ret til ydelser, indtil barnet er 16 år. 

Er barnet hjemme længere end 21 dage, kræves en attest fra læge eller sygeplejerske. Du kan få "tillfällig föräldrapenning" i højst 120 dage pr. barn og år. Du har også ret til "tillfällig föräldrapenning", hvis du skal besøge barnavårdscentralen, tandlægen eller en anden instans vedrørende pleje af dit barn. Samme sag gælder, hvis den person, der normalt ville passe barnet, er ude af stand til at passe barnet - for eksempel på grund af sygdom.

 

Ydelsesniveau ved barn syg

"Tillfällig föräldrapenning" giver dig ret til knap 80 procent af det, Försäkringskassan beregner som din "sjukpenninggrundande inkomst" - SGI (din sygedagpengeberettigede indkomst). Er du ansat, er det normalt din aktuelle indkomst, som ligger til grund for beregningen af din SGI. Har du en høj indkomst, er det ikke hele indkomsten, der regnes med. Hvis du har spørgsmål om din SGI og niveauer for 'tillfällig föräldrapenning', kan du kontakte Försäkringskassan.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

 

Overføre dage til en anden end barnets forældre

Hvis hverken du eller barnets anden forælder kan være hjemme fra arbejdet for at pleje barnet, kan du overføre eller overdrage den "tillfällige föräldrapenning" til en anden person, som afstår fra at arbejde for at være hjemme med barnet.

Bemærk: Overføring af dage kan dog kun ske, hvis den anden person også arbejder og er socialforsikret i Sverige.

 

Du kan læse mere om ovenstående på Försäkringskassans hjemmeside

 

Sådan gør du hvis dit barn bliver syg

Det er vigtigt, at du giver Försäkringskassan besked om, at du vil have "tillfällig föräldrapenning" senest samme dag, som du vil have erstatning for. Du kan lave anmeldelsen via telefon, og har du svensk personnummer og elektronisk signatur, kan du også gøre det via internettet. Har du en smartphone, kan du også downloade appen "Mina sidor" fra Försäkringskassan, hvor du også kan se dine udbetalinger. Husk: du skal have et svensk personnummer for at have mulighed for at bruge appen (samordningsnummer er ikke nok).

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af