Barn syg - hvis du arbejder i Sverige

Seneste opdateret 31-01-2023
Hvis du arbejder i Sverige og har et barn under 12 år, har du ret til at være hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra Försäkringskassan, når dit barn er sygt.
Print

'Barn syg' hedder i Sverige 'vård av barn' - i daglig tale kaldet VAB. VAB er, når du må blive hjemme fra dit arbejde eller afstå fra at søge job for at passe dit syge barn. Ydelsen du får kaldes 'tilfällig föräldrapenning'.

 

"Tillfällig föräldrapenning" i Sverige

Hvis dit barn under 12 år bliver syg og har behov for at være hjemme fra skole eller børnehave, har du ret til at blive hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra Försäkringskassan for at passe barnet. I visse tilfælde har du også ret til ydelser, indtil barnet er 16 år. 

Er barnet hjemme længere end 7 dage, kræves en attest fra læge eller sygeplejerske. Du kan få "tillfällig föräldrapenning" i højst 120 dage pr. barn og år. Du har også ret til "tillfällig föräldrapenning", hvis du skal besøge barnavårdscentralen, tandlægen eller en anden instans vedrørende pleje af dit barn. Samme sag gælder, hvis den person, der normalt ville passe barnet, er ude af stand til at passe barnet - for eksempel på grund af sygdom.

 

Ydelsesniveau ved barn syg

"Tillfällig föräldrapenning" giver dig ret til knap 80 procent af det, Försäkringskassan beregner som din "sjukpenninggrundande inkomst" - SGI (din sygedagpengeberettigede indkomst). Er du ansat, er det normalt din aktuelle indkomst, som ligger til grund for beregningen af din SGI. Har du en høj indkomst, er det ikke hele indkomsten, der regnes med. Hvis du har spørgsmål om din SGI og niveauer for 'tillfällig föräldrapenning', kan du kontakte Försäkringskassan eller læse mere på Forsäkringskassans hjemmeside.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

 

Læs mere om SGI på Försäkringskassans hjemmeside

 

Overføre dage til en anden end barnets forældre

Hvis hverken du eller barnets anden forælder kan være hjemme fra arbejdet for at pleje barnet, kan du overføre eller overdrage den "tillfällige föräldrapenning" til en anden person, som afstår fra at arbejde for at være hjemme med barnet.

Bemærk: Overføring af dage kan dog kun ske, hvis den anden person også arbejder og er socialforsikret i Sverige.

 

Du kan læse mere om ovenstående på Försäkringskassans hjemmeside

 

Sådan gør du hvis dit barn bliver syg

Når dit barn er raskt igen, og du er tilbage på job eller som jobsøgende, skal du senest 90 dage efter den første sygedag søge om erstatning for de dage, du har været hjemme med barnet (VAB-Tilfällig föräldrapenning). Du kan ansøge elektronisk på Försäkringskassans hjemmeside, hvis du har et svensk personnummer og elektronisk signatur. Du kan også dowloade appen "Mina sidor" fra Försäkringskassan, hvor du også kan se dine udbetalinger. Hvis du ikke har mulighed for at søge digitalt, skal du kontakte Försäkringskassan og få tilsendt en ansøgningsblanket til din adresse.

 

Læs mere om, hvordan du kontakter Försäkringskassan

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af