Stemmeret for danskere i Sverige

Seneste opdateret 09-01-2024
Som dansk statsborger bosat i Sverige, kan du ikke stemme til danske folketings- og kommunalvalg. Derimod kan du stemme til svenske regional- og kommunalvalg, hvis du er folkeregisteret i Sverige.
Print

Stemmeret i Danmark

Danske statsborgere, der bor i udlandet, har normalt ikke stemmeret ved danske valg. Det gælder således også for danskere, der bor i Sverige. For at bevare din stemmeret, skal du have en særlig tilknytning til Danmark fra din bopæl i udlandet. Det kan fx være, at du er udsendt for at arbejde i udlandet af en dansk myndighed, en privat virksomhed, forening eller hjælpeorganisation, eller hvis du opholder dig i udlandet i forbindelse med din uddannelse.

 

Ansøge om valgret 

Som udlandsdansker kan du søge om at beholde din valgret til danske valg. Du skal kunne dokumentere, at du har et særligt tilhørsforhold til Danmark. Du skal søge om stemmeret i den kommune, hvor du sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Dette kan du søge om digitalt via hjemmesiden borger.dk.


Din ansøgning om stemmeret skal være behandlet helt færdig senest 7 dage før valgdagen - send derfor din ansøgning i rigtig god tid. Tilladelsen gælder for to år - hvorefter der skal søges på ny. Hvis du har ret til at stemme ved folketingsvalg, har du også ret til at deltage i folkeafstemninger og valg til Europa-parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

 

Få yderligere oplysninger stemmeret i Danmark på borger.dk

 

Læs mere om udlandsdanskeres valgret på Økonomi og indenrigsministeriets hjemmeside

 

Stemmeret i Sverige

Stemmeret til den svenske Riksdag

Du kan stemme til det svenske riksdagsvalg, hvis du er svensk statsborger og er eller har været folkeregistreret i Sverige. Du skal også være fyldt 18 år (senest på valgdagen).  

 

Stemmeret til kommunal- og landstingsvalg

Du kan stemme til svensk kommunal- og landstingsvalg, hvis du er folkeregistreret i den svenske kommunen/landstinget 30 dage før valgdagen, fyldt 18 år (senest på valgdagen) og kan opfylde et af følgende punkter:

 

  • Du er svensk statsborger
  • Du er EU-statsborger eller statsborger i Norge eller Island
  • Du har været folkeregistreret i Sverige i tre år i træk før valgdagen

 

Stemmeret til Europaparlamentsvalget

Du har stemmeret til Europaparlamentsvalget, hvis du er fyldt 18 år (senest på valgdagen). Desuden skal du kunne opfylde et af følgende punkter:

 

  • Du er svensk statsborger og er eller har været folkeregistreret i Sverige
  • Du er EU-statsborger, er folkeregistreret i Sverige i 30 dage før valgdagen og tilmeldt dig valglisten i Sverige.

 

Til Europaparlamentsvalget kan du ikke stemme i to EU-lande i det samme valg.

 

Læs mere om de forskellige valg i Sverige på Valmyndighetens hjemmeside

 

Hvordan stemmer jeg ved et svensk valg?

Cirka tre uger inden valget modtager du dit valgkort. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort eller har mistet det, skal du kontakte "Valmyndigheden". Du kan bestille et valgkort på deres website eller ringe til dem. På valgkortet står der, hvilket valg du kan stemme til, hvilket valglokale du skal gå til, hvor lokalet ligger og hvornår der er åbent.

Du kan afgive din stemme i dit valglokale på valgdagen, førtidsstemme i mange af landets valglokaler (i ugerne op til valget) og hos svenske myndigheder i udlandet (ambassader m.m.). Du kan også brevstemme fra udlandet. At brevstemme kræver specielle blanketter, som kan bestilles fra svenske ambassader, konsulater eller fra Valmyndigheten i Sverige.

 

Læs mere på Valmyndighetens hjemmeside

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af