Lige nu kan du opleve lidt længere svartider pga. skattedeklarationer Kontakt

Guide: Svensk samordningsnummer

Seneste opdateret 19-02-2024
Et svensk samordningsnummer er din adgang til offentlige og private tjenester. Du skal bruge samordningsnummeret til at bekræfte din identitet, hvis du ikke er folkeregistreret i Sverige.
Print

Hvad er et samordningsnummer?

Et svensk samordningsnummer er din adgang til en række tjenester i Sverige, og det kan bruges til at bekræfte din identitet. Samordningsnummeret adskiller sig fra det svenske ”personnummer”, da samordningsnummeret kun er for borgere, som ikke er folkeregistreret i Sverige. Hvis du har et samordningsnummer, og senere bliver folkeregistreret, vil du få et personnummer, som erstatter dit samordningsnummer.

Et samordningsnummer er opbygget som et personnummer, dvs. med år, måned og dag + 4 cifre. Fødselsdagscifferet er dog forhøjet med tallet 60, og det er sådan, man genkender et koordinationsnummer.

Hvem skal have et samordningsnummer?

Samordningsnummeret er kun til borgere, som ikke er bosat i Sverige.

Hvis du derimod har en tilknytning i og til Sverige, skal du bruge et samordningsnummer til at bekræfte din identitet. Der kan være forskellige grunde til, at du har brug for et samordningsnummer. Læs om de mest almindelige herunder.

Hvis du skal arbejde i Sverige

Hvis du får job i Sverige, skal du bruge et samordningsnummer, så du f.eks. kan få udbetalt løn og betale skat. For at få et samordningsnummer hurtigere kan du selv ansøge om det ved at besøge et af Skatteverkets servicekontorer, hvor du skal identificere dig, og medbringe din ansøgning om samordningsnummer samt dokumentation i form f.eks. en ansættelseskontrakt.

Hvis din arbejdsgiver beder om et svensk samordningsnummer for at kunne udfærdige en ansættelseskontrakt, må du forklare, at du skal bruge en ansættelseskontrakt for at få et samordningsnummer.

Din arbejdsgiver må derfor skrive en midlertidig kontrakt, uden samordningsnummer, som du kan tage med til Skatteverket. Når Skatteverket har givet dig et samordningsnummer, kan din arbejdsgiver efterfølgende skrive den endelige kontrakt og bruge samordningsnummeret.

For at arbejde i Sverige skal du også være skatteregistreret. Når du besøger servicekontoret, kan du også ansøge om enten SINK-skat eller almindelig indkomstskat i Sverige.

Hvis du eller din arbejdsgiver søger om SINK eller almindelig indkomstskat uden at søge om et samordningsnummer på servicekontoret, vil du modtage en indkaldelse til at møde op på servicekontoret for at identificere dig i forbindelse med Skattestyrelsens behandling af ansøgningen om skatteregistrering. (Processen går dog hurtigere, hvis du selv søger og identificerer dig).

 

Hens ansøgninsblanket om samordningsnummer på Skatteverkets hjemmeside

 

Læs mere om indkomstskat i Sverige på Skatteverkets hjemmeside

Hvis du skal studere i Sverige

Hvis du skal studere i Sverige, skal dit uddannelsessted søge om et samordningsnummer for dig, som du skal bruge til identifikation og til at lette udvekslingen af information med andre myndigheder og organisationer.

Når dit uddannelsessted har ansøgt om et samordningsnummer til dig, vil du modtage en indkaldelse fra Skatteverket til et personligt besøg og identifikation på et servicekontor.

Hvis du er sommerhusejer i Sverige

Hvis du ejer et sommerhus i Sverige, skal du bruge et samordningsnummer til f.eks. at få en bankkonto, oprette en internetforbindelse eller til at tilmelde din husstand affaldsafhentning fra kommunen. Som sommerhusejer ansøger du selv om samordningsnummer og møder op på et af Skatteverkets servicekontorer for at identificere dig. Det er vigtigt, at du medbringer dokumentation, der viser, at du har tilknytning til Sverige, f.eks. din ”lagfart” (skødet) på dit sommerhus.

 

Læs mere om samordningsnummer på Skatteverkets hjemmeside

 

Hent ansøgningen om samordningsnummer på Skatteverkets hjemmeside

 

Læs mere om skøde på lantmateriet.se

Samordningsnummeret registreres med tre niveauer af identitet

Et samordningsnummer bliver registreret i det svenske folkeregister med en af tre niveauer af identitet. Det betyder, at et samordningsnummer kan være enten bevist (styrkt), sandsynliggjort eller usikkert. Hvis du selv har ansøgt om samordningsnummeret, kan du kun få det tildelt ved at bevise din identitet på et servicekontor.

Samordningsnummer med bevist (styrkt) identitet

For at få et samordningsnummer med bevist identitet, skal du bevise din identitet ved et personligt besøg hos Skatteverket. Du beviser din identitet ved at vise et godkendt ID, f.eks. dit pas.

Samordningsnummer med sandsynliggjort identitet

Hvis du ikke kan bevise din identitet ved et personligt besøg, kan Skatteverket vurdere, om din identitet er sandsynlig på baggrund af den dokumentation, du har indsendt. Dette gælder kun hvis en myndighed eller uddannelsesudbyder har anmodet om et samordningsnummer til dig. Som dokumentation kan du sende kopier af godkendt ID, f.eks. dit pas eller anden dokumentation.

Samordningsnummer med usikker identitet

I nogle særlige tilfælde kan du blive tildelt et samordningsnummer, selvom din identitet er usikker. Dette kan kun lade sig gøre, hvis en myndighed, har anmodet om et samordningsnummer til dig og indsendt tilgængelige oplysninger om dig. Herefter vil Skatteverket vurdere din identitet baseret på disse oplysninger.

Hvis du har fået tildelt et samordningsnummer med usikker identitet, kan det styrkes ved at enten indsende dokumentation til Skatteverket eller ved at fremvise identifikation ved personligt fremmøde hos Skatteverkets servicekontor.

Et samordningsnummer kan være hvilende eller aktivt

Et samordningsnummer gælder i fem år ad gangen, hvorefter det kan fornyes, hvis der er behov. Hvis du flytter fra Sverige eller stopper med at arbejde i Sverige og dermed ikke behøver kontakt med de svenske myndigheder, kan det være en god idé at oplyse dette til Skatteverket, så dit samordningsnummer bliver registreret som hvilende.

 

Hvordan fornyer jeg mit samordningsnummer?

Hvis dit samordningsnummer er blevet erklæret hvilende, kan du få det fornyet. Alle oplysninger, som tidligere har været oplyst, vil være gemt i Skatteverkets database. Du skal bevise din identitet på ny ved personligt fremmøde på et af Skatteverkets servicecentre for at forny dit samordningsnummer.

 

Ansøg om fornyelse af dit samordningsnummer hos Skatteverket

Hvor lang tid tager det at få et samordningsnummer?

Hvis du ansøger om et samordningsnummer selv er sagsbehandlingen op til seks uger.

Hvis en ambassade, et konsulat eller en pasmyndighed har ansøgt om samordningsnummer for dig, vil sagsbehandlingen være op til fire uger.

Hvis ansøgningen om samordningsnummer er begæret af en anden myndighed kan det tage op til fire uger. Hvis du indkaldes til personligt fremmøde, kan det tage længere tid.  

 

Læs mere om Skatteverkets sagsbehandlingstider på Skatteverket.se

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Ring endelig til os

Vores personale fra Skatteverket, Försäkringskassan Länsstyrelsen og Arbetsförmedlingen sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Øresunddirekts telefonlinje er åben alle hverdage på telefonnummer: +46 40 17 64 00

 

Støttes af