Løngaranti i Danmark og Sverige

Seneste opdateret 21-05-2024
Hvis den virksomhed, du arbejder ved, går konkurs eller lukker på grund af dødsfald eller andre årsager, kan du søge hjælp i Danmark eller Sverige til at få dækket din tabte løn.
Print

Hovedreglen er, at hvis arbejdslandet er Danmark, er du omfattet af Lønmodtagerens Garantifond, og hvis arbejdslandet er Sverige, er du omfattet af den svenske statslige løngaranti.

Når en virksomhed går konkurs, udpeges en kurator (svensk: konkursförvaltare), som beslutter, hvad der skal ske med resterne fra virksomheden. Dette gælder både for Danmark og Sverige. Du bør derfor kontakte kuratoren – både for at gøre opmærksom på dine krav og for at sikre dig at virksomheden blevet lukket helt. Virksomheden kan måske sælges og drives videre af nye ejere.

 

Læs mere om arbejdsløs ved konkurs i Sverige

 

Hvis du selv ejer en virksomhed, der går konkurs i Sverige, kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig i vores guide på oresunddirektbusiness.com.

 

Læs mere om konkurs af virksomhed i Sverige

Hvis virksomheden, du arbejder for i Sverige, går konkurs: Få statslig løngaranti

Hvis du arbejder i Sverige, og din arbejdsgiver går helt konkurs, kan du ansøge om løngaranti gennem den udpegede kurator, og hvis du er berettet til garantiløn, vil lønnen blive udbetalt gennem Länsstyrelsen efter en ansøgning.

 

Læs mere på Länsstyrelsens hjemmeside

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

I Sverige har du mulighed for at få lønerstatning op til tre måneder før konkursen, og normalt maksimum fire grundbeløb. Grundbeløb (svensk: prisbasbelopp) for 2022 er 48.300 SEK per grundbeløb og i alt 193.200 SEK.

 

Læs mere på Länsstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke har modtaget løn til tiden, kan du ansøge om, at virksomheden bør gå konkurs

I dette tilfælde kan din fagforening, hvis du er medlem, hjælpe dig.

Hvis virksomheden går konkurs, er hovedreglen, at du er omfattet af den svenske statslige løngaranti.

 

Læs mere på kronofogden.se

Hvis du ikke kan få løngaranti?

Du vil modtage en skriftlig meddelelse fra kuratoren, hvis du ikke er berettet til en statslig løngaranti. Desuden vil meddelelsen indeholde oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis du er utilfreds med afgørelsen.

Du kan også kontakte Kronofogden for at få yderligere information.

 

Få kontakt til Kronofogden

Har du haft udenlandsk (dansk) arbejdsgiver?

Hvis du har haft en udenlandsk arbejdsgiver fra et andet nordisk eller EU-land, der er gået konkurs, kan du som udgangspunkt få adgang til den svenske statslige løngaranti. Det er Sverige som arbejdsland, der er afgørende for, om du kan få svensk løngaranti.

Den svenske statslige løngaranti dækker som udgangspunkt, hvis:

 • du bor og arbejder i Sverige for en dansk virksomhed, som er gået konkurs.
 • du bor i Danmark og arbejder i Sverige for en dansk virksomhed, som er gået konkurs.

 

Kontakt Kronofogdens konkurstillsyn for at få mere information ved udenlandske arbejdsgivere.

 

Få kontakt til Kronofogden

Få dækket din løn, hvis du arbejder i Danmark og din arbejdsgiver er gået konkurs 

Hvis en virksomhed lukker, enten på grund af konkurs, dødsfald eller andre årsager, kan Lønmodtagerens Garantifond (LG) sikre, at du som lønmodtager i den pågældende virksomhed får udbetalt løn, pension, feriepenge og lignende. Derudover er de også med til at sikre, at arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderne, i tilfælde, hvor virksomheden er under rekonstruktionsbehandling. LG dækker arbejde udført i Danmark.

Dette betyder, at du vil som udgangspunkt være dækket af LG, hvis:

 • du bor i Sverige og arbejder i Danmark
 • du arbejder i Danmark og har en svensk arbejdsgiver
Hvad dækker Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond betaler følgende: 

 • løn, feriepenge eller pension for arbejde, du har udført
 • løn, feriepenge eller pension for din opsigelsesperiode
 • pension for tidligere perioder
 • betaling for søndage og helligdage
 • tillæg (fri bil/tlf., bonus, fritvalg, akkordoverskud mv.)
Hvilke frister gælder der?

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs eller insolvent og ophørt, skal du sende din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond: 

 • Senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs
 • Senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent
Hvor meget kan man få udbetalt?

Din ansættelsesform er afgørende for, hvor meget du kan få udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at der tages udgangspunkt i om du har været ansat som eksempelvis funktionær, elev eller fleksarbejder.

Under alle omstændigheder vil du dog maksimum kunne få udbetalt 160.000 DKK af Lønmodtagernes Garantifond efter skat, ud over dine feriepenge. Pengene indsættes på din NemKonto - vigtigt at du beholder din konto.

Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond på borger.dk

 

Gå til borger.dk

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af