Tandlæge i Sverige

Seneste opdateret 03-02-2023
Hvis du arbejder eller bor i Sverige, har du ret til at få offentligt tilskud ved besøg ved en svensk tandlæge. Du kan vælge mellem den såkaldte Folktandvården eller en privat tandlæge.
Print

Statslig og regional tandplejeydelse i Sverige

Svensk tandplejeydelse er opdelt i to hovedkategorier; statslige og regionale. 

Statslig tandplejeydelse er den "almindelige" tandpleje og dækker alt fra mindre undersøgelser til omfattende behandlinger. 

Den statslige tandplejehjælp refunderes ved hjælp af et såkaldt "allmänt och särskilt tandvårdsbidrag" samt beskyttelse mod høje omkostninger ("högkostnadsskydd"), som administreres af Försäkringskassan. Den regionale tandplejeydelse er beregnet til personer med et stort behov for pleje og støtte, fx ved langvarig sygdom eller handicap. Disse patienter kan modtage tandlægehjælp direkte fra deres region. 

 

Læs mere om statslig støtte til tandpleje hos Försäkringskassan

 

Læs mere om den regionale tandplejeydelse hos 1117.se

 

Tandlæge og tilskud

Næsten alle tandlæger er tilsluttet tandplejeforsikringen uanset om de hører til den offentlige eller private sektor. Det betyder, at alle med arbejde eller bopæl i Sverige får tilskud til de mest almindelige behandlinger. En almindelig tandbehandling kan for eksempel være fyldning af huller, akut tandbehandling og forebyggende behandling. Priserne kan variere fra sted til sted, fordi tandlægerne i Sverige selv fastsætter deres priser. Spørg derfor altid din tandlæge om prisen for behandlingen. Man kan ikke få tilskud til fyldninger med amalgam. Bidraget fordeles efter alder.

 

Børn og unge op til 23 år har ret til gratis tandlægebehandling. Fra det år du fylder 23 år, kan du få et tilskud fra staten til din tandpleje i Sverige. Der findes et almindeligt (allmänt) og et særskilt tilskud. Derudover disse tilskud er det muligt, at staten dækker dele af tandplejeregning, hvis det overstiger et vist beløb årligt, et såkaldt högkostnadsskydd. 

 

Læs mere om tilskuddet på forsakringskassan.se

 

Högkostnadsskydd – ved høje regninger

Hvis du har høje tandplejeregninger, kan du blive dækket af högkostnadsskydd. Dette indebærer, at hvis din regning overstiger et vist beløb årligt, hjælper staten med at betale dele af regningen.

Den almindelige tilskud fratrækkes før beregning om kompensation fra högkostnadsskydd. Det betyder, at hvis din behandling eksempelvis koster 3100 SEK, og tilskuddet på 150 SEK fratrækkes, vil regningen være 2950 SEK, da kan högkostnadsskydd ikke benyttes.

 

Læs mere om dette högkostnadsskydd på forsakringskassan.se

 

Tandlæge i Sverige når du arbejder i Danmark

Du har ret til at få tilskud til tandpleje, også selvom du arbejder i Danmark og er socialt sikret der. For at vise tandlægen, at du har ret til tilskud, behøver du en attest fra Försäkringskassan. Attesten hedder "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" (Fk 5164).

Du ansøger ved at udfylde attesten og sende den til Försäkringskassan. I din ansøgning skal du vedhæfte en kopi af dit ansættelsesbevis og seneste lønseddel samt kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. Husk, at skrive dit svenske personnummer eller samordningsnummer på dine dokumenter. 

 

Find blanket 5435 hos forsakringskassan.se

 

Du skal til ansøgning vedhæfte en kopi af dit ansættelsesbevis og seneste lønseddel samt kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. Husk at skrive dit svenske personnummer eller samordningsnummer på dine dokumenter.

 

Tandlæge for studerende i Sverige

Hvis du bor i Sverige og studerer i Danmark, har du også ret til tandplejetilskud for tandpleje i Sverige, så længe du er folkeregistreret i Sverige. Hvis du folkeregistrerer dig i studielandet, ændres reglerne. Så har du kun ret til de nødvendige behandlinger, som ikke kan vente, til du kommer tilbage til studielandet. Hvis du arbejder i det land, hvor du studerer, kan det også påvirke dine rettigheder i Sverige. Försäkringskassan og den danske kommune, du studerer i, kan give dig mere information.

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af