Tandlæge i Sverige

Seneste opdateret 12-06-2020
Hvis du arbejder eller bor i Sverige, har du ret til at få offentligt tilskud ved besøg ved en svensk tandlæge. Du kan vælge mellem den såkaldte Folktandvården eller en privat tandlæge.
Print

Tandlæge og tilskud

Næsten alle tandlæger er tilsluttet tandplejeforsikringen uanset om de hører til den offentlige eller private sektor. Det betyder, at alle med arbejde eller bopæl i Sverige får tilskud til de mest almindelige behandlinger. En almindelig tandbehandling kan for eksempel være fyldning af huller, akut tandbehandling og forebyggende behandling. Priserne kan variere fra sted til sted, fordi tandlægerne i Sverige selv fastsætter deres priser. Spørg derfor altid din tandlæge om prisen for behandlingen. Man kan ikke få tilskud til fyldninger med amalgam. Bidraget fordeles efter alder.

 

Fra det år du fylder 23 år, kan du få et tilskud fra staten til din tandpleje i Sverige. Der findes et almindeligt (allmänt) og et særskilt tilskud. Derudover disse tilskud er det muligt, at staten dækker dele af tandplejeregning, hvis det overstiger et vist beløb årligt, et såkaldt högkostnadsskydd. 

 

Allmänt tilskud til tandpleje

Den 1. juli hvert år modtager du et allmänt tandplejetilskud. Dette tilskud ligger som et tilgodehavende hos Försäkringskassan.

 

Tilskuddet til tandlæge varierer alt efter din alder:

  • Fra og med det år du fylder 24 år, og frem til det år du fylder 29 år, er tilskuddet 600 SEK per år.
  • Fra og med det år du fylder 30 år, og frem til det år du fylder 64 år, er tilskuddet 300 SEK per år.
  • Fra og med det år du fylder 65 år og frem, er tilskuddet 600 SEK per år.

Du behøver ikke at ansøge om tandplejetilskuddet. Du skal blot give din tandlæge eller tandplejepersonalet besked, når du vil benytte dette tilskud. Tilskuddet bliver fratrukket regningen, før du betaler.

 

Læs mere om tilskuddet på forsakringskassan.se

 

Særskilt tilskud

Et særskilt tilskud kan du søge om, hvis du har en sygdom eller handicap, der øger risikoen for nedsat tandhygiejne. Tandlægen eller tandplejen vurderer, om du kan få dette tilskud.

 

Læs mere om dette særskilt tilskudet på forsakringskassan.se

Högkostnadsskydd – ved høje regninger

Hvis du har høje tandplejeregninger, kan du blive dækket af högkostnadsskydd. Dette indebærer, at hvis din regning overstiger et vist beløb årligt, hjælper staten med at betale dele af regningen.

Dette Högkostnadsskydd beregnes per år, i en 12 måneders periode i træk. Regninger op til 3.000 SEK betaler du selv. Kommer dine regninger til at koste mellem 3.001 og 15.000 SEK årligt, dækker staten med 50 procent. Overstiger dine regninger med 15.000 SEK årligt, dækker staten med 85 procent.  Du behøver ikke at ansøge om kompentation, det er tandplejepersonalet, der trækker det fra.

 

Den almindelige tilskud fratrækkes før beregning om kompensation fra högkoastnadsskydd. Det betyder, at fx hvis din behandling koster 3100 SEK, og tilskuddet på 150 SEK fratrækkes, vil regningen være 2950 SEK, da kan högkostnadsskydd ikke benyttes.

 

Læs mere om dette högkostnadsskydd på forsakringskassan.se

 

Tandlæge i Sverige når du arbejder i Danmark

Du har ret til at få tilskud til tandpleje, også selvom du arbejder i Danmark og er socialt sikret der. For at vise tandlægen, at du har ret til tilskud, behøver du en attest fra Försäkringskassan. Attesten hedder "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" (Fk 5164).

Du ansøger med blanket 5435 som sendes til:

 

Försäkringskassan
Inläsningscentralen
839 88 Östersund

 

Find blanket 5435 hos forsakringskassan.se

 

Du skal til ansøgning biføje kopi af dit ansættelsesbevis og seneste lønseddel samt kontaktoplysninger hos arbejdsgiveren. Husk at skrive dit svenske personnummer eller samordningsnummer på dine dokumenter.

 

Tandlæge for studerende i Sverige

Hvis du bor i Sverige og studerer i Danmark, har du også ret til tandplejetilskud for tandpleje i Sverige, så længe du er folkeregistreret der. Hvis du folkeregistrerer dig i studielandet, ændres reglerne. Da har du bare ret til de nødvendige behandlinger, som ikke kan vente, til du kommer tilbage til studielandet. Et arbejde i studielandet kan også påvirke dine rettigheder i Sverige. Försäkringskassan og den danske kommune, du studerer i, kan give dig mere information.

 

Find en tandlæge

Du finder tandlæger i Sverige via Eniro.se hvor du søger på ordet "tandläkare". Her kan du også på et bykort se, hvor tandlægerne ligger. Region Skånes tandplejeklinikker drives af Folktandvården. På deres hjemmeside kan du finde din nærmeste tandlæge i Skåne.

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af