Lige nu kan du opleve lidt længere svartider pga. skattedeklarationer Kontakt

Kulturarbejde i Øresundsregionen

Seneste opdateret 17-01-2024
Hvis du arbejder som kulturarbejdere i Øresundsregionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige regler og udfordringer, der er forbundet med skat, social sikring og a-kasse.
Print

Hvis du har spørgsmål til, hvilke regler der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information. Nedenunder har vi sammenfattet de grundlæggende regler, som kan påvirke dig som grænsependlende kulturarbejder.

 

Skat for kulturarbejdere

Hvis du arbejder som artist, kulturarbejder, idrætsudøver eller har anden kulturel aktivitet, hvor du optræder for et publikum, har du en særskilt skattesituation i Øresundsregionen.
Det betyder, at du er forpligtet til at betale skat i:

  • det land du arbejder i, og
  • det land du bor i.

Der bliver imidlertid ikke tale om dobbeltbeskatning, uden at der sket en modregningsproces. Afregning indebærer, lidt forenklet, at du kan modregne den skat, du har betalt i udlandet fra den skat, du er forpligtet til at betale i bopælslandet. Hvis skatten i bopælslandet er højere end i arbejdslandet, beskattes du i bopælslandet af differencen.  

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige

I Sverige findes artistskat, som er en særskilt A-SINK som udgør 15 procent som arbejdsgiveren sender til den svenske stat. Du som arbejdstager er forpligtet til at oplyse din indkomst og betale svensk skat A-SINK i Danmark, hvor skatten, der er betalt i Sverige, modregnes i den danske skat.  

 

Læs mere om SINK-skat

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

I Danmark har man ikke på samme måde artistskat som i Sverige, men arbejdsgiveren i Danmark trækker en almindelig skat, og du får automatisk en dansk årsopgørelse, der viser det, når året er gået. Du som arbejdstager skal selv oplyse indkomsten i den svenske deklaration.

Der findes særlige regler for udenlandske freelance kulturarbejdere, som arbejder i Danmark. De kan modtage honorar som udbetaling, hvor der ikke skal betales skat i Danmark, men det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at reglerne kræver, at du som arbejdstager skal oplyse din indkomst i den svenske deklaration og betale almindelig svensk skat.

Social sikring

At være socialt sikret i et land indebærer, at du kan have ret til barselsdagpenge, sygedagpenge og andre ydelser i det pågældende land. Hvis du arbejder som kulturarbejder i Øresundsregionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige regler og udfordringer, der findes. Hvis du har spørgsmål om, hvad der gælder for dig personligt, er du velkommen til at kontakte Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information.

Social sikring i Danmark giver blandt andet ret til ydelser som sygedagpenge, børnebidrag, barselsdagpenge og folkepension. Når du bor og arbejder i Danmark, er du automatisk social sikret i Danmark. Hvis du vælger at arbejde i Sverige eller flytte dertil, kan det betyde, at du i stedet bliver socialt sikret i Sverige.

Du kan kun være social sikret i et land inden for EU/EØS eller Schweiz på samme tid. Du er som udgangspunkt social sikret i det land, du arbejder i. Hvis du arbejder i to eller flere lande, vil du oftest være social sikret i det land, som du bor i, hvis du arbejder tilstrækkeligt i bopælslandet. Du bør derfor være opmærksom på, at hvis du arbejder i flere lande, vil det påvirke din sociale sikringsordning. Hvis du arbejder for en offentlig arbejdsgiver, er der særlige regler. Husk, at det ikke er nok, at virksomheden er offentligt finansieret – det er Udbetaling Danmark og Försäkringskassan, der afgør, om du skal regnes som offentligt ansat.

 

Det er vigtigt at huske på, at:

  • Du kun kan være socialt sikret i et land inden for EU/EØS eller Schweiz ad gangen.
  • Hovedreglen er, at du skal være socialt sikret i det land, hvor du udfører dit arbejde, altså hvor du som person befinder dig fysisk, når du udfører dit arbejde. Det er uanset hvem arbejdsgiveren er, hvor arbejdsgiveren har sit kontor, eller hvordan lønnen/kompensationen udbetales. Som selvstændig skal du huske på, hvilket land du udfører arbejdet i, og at du ikke automatisk er socialt sikret i det land, hvor du har registreret virksomheden. Hvis du er ansat, samtidig med at du har din egen virksomhed, har det også indflydelse på, hvilket land du skal være socialt sikret i.
  • Hvis du arbejder regelmæssigt i to eller flere lande, skal Udbetaling Danmark og Försäkringskassan altid foretage en vurdering af, hvor du skal være socialt sikret. Kontakt myndigheden i det land, hvor du bor.
  • Social sikring i Danmark og Sverige finansieres på forskellige måder, og omkostningerne for arbejdsgivere er også meget forskellige. Det er derfor vigtigt at kende konsekvenserne, dels før du tager yderligere et job, og dels før du vælger at udføre arbejde i et andet land. Hvordan Försäkringskassan og Udbetaling Danmark vurderer din sociale sikring, har indflydelse på, hvilke sociale arbejdsgiverafgifter, som alle arbejdsgivere skal betale. 
  • Offentlig pension: I det land, hvor du er socialt sikret, optjener du pension baseret på din indkomst. Hvis du har arbejdet i både Danmark og Sverige, uden at få besked på, hvor du er socialt sikret, kan du risikere at miste pension, hvis indkomst fra et af landene ikke bliver medregnet. Den pension som bliver udbetalt kommer i dette tilfælde til at være lavere, selv når al indkomst tælles med.
  • Hvor du er socialt sikret styrer også, hvilket land du bør tilmelde dig a-kasse i.

 

Læs mere om social sikring her

 

Arbejdsløshedsforsikring – a-kasse

Både i Danmark og i Sverige er det frivilligt at være medlem af en a-kasse. Hvis du vælger at være forsikret mod arbejdsløshed skal du være medlem i en a-kasse i det land, hvor du arbejder og er social sikret i. Bliver du arbejdsløs, skal du tilmelde dig en a-kasse og ansøge om erstatning i det land, hvor du har bopæl. Det er vigtigt, at du gør dette omgående, så der ikke bliver en ’kløft’ i dit medlemskab. Vælg en a-kasse i Danmark og i Sverige, som har sagsbehandlere, der er specialiseret i det erhvervsområde, som du tilhører. Hvis du har spørgsmål, bør du kontakte EU-sagsbehandleren i a-kassen.    

 

Få et overblik over danske a-kasser

 

Få et overblik over svenske a-kasser

 

Betalte kontingenter i en dansk a-kasse er fradragsberettigede og kommer i øvrigt automatisk på årsopgørelsen. Bemærk: A-kassekontigent i Sverige er ikke fradragsberettiget i den svenske deklaration.

 

Har du spørgsmål vedrørende din situation, kan du kontakte Øresunddirekts informationscenter

 

Pension i Sverige

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til "allmän pension", som svarer til den danske folkepension. Allmän pension i Sverige er højere, end den vi kender fra Danmark. Det land, du er omfattet social sikring, afgør, hvor du optjener din offentlige pension.

 

Læs mere om pension i Sverige

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Ny brochure - Arbejd som kulturarbejder i Øresundsregionen

I vores nye brochure har vi samlet information omkring kulturarbejdernes specielle situation, hvor man ofte pendler mellem kortere opgaver i flere forskellige lande. Hvis du skiftevis arbejder i Sverige og Danmark, er det ikke altid en selvfølge, hvor du skal betale skat, være social forsikret, tilmelde dig en a-kasse, eller indtjener din pension. 

Operasangeren Klara Ek har hele Øresundsregionen som sin arbejdsplads

Klara Ek er freelance operasanger, bosat i København og med erfaring i at arbejde i både Sverige og Danmark.

Støttes af