Delt barselsorlov i Danmark og Sverige

Seneste opdateret 09-02-2023
Hvis I er en familie, hvor den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, kan barselsorlov fordeles på flere måder. Landene anvender et system for at afregne dagene.
Print

Delt barselsorlov - sådan fungerer det mellem Danmark og Sverige

Danmark og Sverige anvender sig af et afregningssystem for at udregne delt barselsorlov mellem to forælder i de respektive lande. Dette betyder, at den tid der bliver afholdt i Danmark, bliver trukket fra tiden i Sverige, og omvendt.

 

Afregning af barselsdagpengetid

Hvis personen som arbejder i Sverige, er på barselsorlov først, så er det personen der arbejder i Danmark, der skal kunne dokumentere, hvor meget barselsorlovstid, der er blevet anvendt i Sverige. I dette tilfælde er det Udbetaling Danmark, som skal have dokumentation for den resterende tid, som skal afholdes i Danmark. 

I omvendt tilfælde vil det være den svenske Försäkringskassan, der skal modtage dokumentation for, hvor meget tid af barselsorlovet, der er blevet brugt i Danmark. Perioden, der bliver udbetalt fra Danmark, vil blive afregnet gennem den svenske barselsdagpengetid (föräldrapenningdagarna), selvom det eventuelt er en dansk arbejdsgiver, der har stået for udbetalingen. Försäkringskassan kan kræve dokumentation, selvom ingen tid er blevet brugt i Danmark. Den respektive myndighed udregner derefter de resterende dage/uger, der resterer til den forælder, der endnu ikke har afholdt barselsorlov eller har ret til flere dage.  

De svenske barselsdagpenge består sammenlagt af 480 dage. I Sverige kan forældre selv bestemme, hvor mange dage pr. uge, som skal udbetales. For at få udbetalt maksimum erstatning, skal forælderen begære udbetaling af syv dage pr. uge. Er man på barselsorlov i Danmark, bliver barselsdagpengene betalt som et ugentligt beløb. En uge med barselsdagpenge i Danmark svarer til syv dages föräldrapenning i Sverige.

 

Læs mere om barselsdagpenge i Sverige

 

Vil du vide mere om afregningssystemet landene i mellem, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Försäkringkassan via Øresunddirekt Informationscenter i Malmø.

 

Kontakt Øresunddirekt

 

Støttes af