Børnebidrag og børnetilskud i Sverige

Seneste opdateret 17-01-2024
Forældre, som ikke bor sammen med sit barn, skal betale børnebidrag (underhållsbidrag). Børnebidraget skal bidrage til forsørgelsen af barnet.
Print

Børnebidrag (Underhållsbidrag)

Børnebidrag er et bidrag til barnets forsørgelse, som den forælder, barnet ikke bor hos, skal betale. Det gælder, uanset om I har fælles eller enkelt forældremyndighed. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældre, behøver ingen af jer betale.

 

Bidragets størrelse

I skal som forældre selv aftale, hvor stort bidraget skal være. Udgangspunktet er, at bidraget skal dække barnets behov og beregnes fra jeres økonomiske råderum. På Försäkringskassans hjemmeside er det muligt at udregne niveauet for bidraget. Det kan være smart at lave en skriftlig aftale, der regulerer hvor meget, som skal betales i børnebidrag. Hvis I ikke kan nå til enighed om bidragets størrelse, kan bidraget faststilles i en domstol.

 

Udregn børnebidrag på forsakringskassan.se

 

Hvis forældrene ikke betaler

Hvis den forælder, der skal betale børnebidrag, ikke følger aftalen, kan den forælder, som barnet bor hos, begære, at kronofogden inddriver bidraget. I så fald skal aftalen være skriftlig og begge forældres underskrift bevidnes af to personer.

 

Underhållsstöd fra Försäkringskassan

Hvis den forælder, der skal betale børnebidraget, ikke betaler, har barnet ret til underhållsstöd fra Försäkringskassan. Underhållsstödet er skattefrit.

 

Læs mere om underhållstöd fra Försäkringskassan på forsakringskassan.se

 

Yderligere information om børnebidrag

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter for yderligere information om underhållsbidrag og underhållstöd.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

 

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af