Lige nu kan du opleve lidt længere svartider pga. skattedeklarationer Kontakt

Digitale kommunikationsværtøjer i det offentlige fungerer ikke over de nordiske grænser

D. 16-03-2023
Registreret i Grænsehindringsdatabasen

Digitale tjenester, eksempelvis e-legitimation eller e-signatur, som bruges i kommunikationen mellem privatpersoner eller virksomheder kommunikerer med de offentlige, fungerer ikke over de nordiske grænser.

Status på grænsehindring: Registreret i grænshindringsdatabasen 

Dette problem er registreret som en grænsehindring i Nordisk Ministerråds grænsehindringsdatabase og prioriteret af grænsehindringsrådet. Denne grænsehindring er blevet taget op på højt politisk niveau og er desuden en af de prioriterede områder i Nordisk Ministerråds handlingsplan for mobilitet for 2019-2021.  

 

Link til grænsehindringen i grænsehindringsdatabasen

I de nordiske lande har man taget en lang række e-tjenester i brug, såsom e-signaturer og e-identifikation (eksempelvis Nem-ID i Danmark og BankID i Sverige), som på nationalt plan bruges til at håndtere administrative byrder, reducere omkostninger, forkorte behandlingstid, og bespare medborgere og virksomheder for værdifuld tid ifbm. kontakten med de offentlige myndigheder.  

Desværre er disse tjenester ikke blevet prioriteret til at kunne fungere over de nordiske grænser. Ofte kræves der desuden et personligt møde, eller at en virksomhed skal have en juridisk status for at få tilgang til en vis tjeneste. I visse tilfælde er det overhovedet ikke muligt for udenlandske virksomheder at være en del af den elektroniske infrastruktur på markedet i et andet land.   

For privatpersoner, som pga. arbejde eller anden anledning har myndighedskontakt i et andet land, end der hvor de er bosatte, eller som vælger at flytte til et andet land, kan tilgangen til e-forvaltningen og tjenester som e-ID i det andet land, forenkle forudsætningerne væsentligt.  

En gensidig anerkendelse af landenes forskellige løsninger inden for identificering muliggør, at privatpersoner og virksomheder kan få direkte tilgang til de offentlige digitale tjenester i et andet land. Dermed forenkles bl.a. mobiliteten for privatpersoner og virksomheder i Norden. Nordiske statsborgere skal kunne anvende sine egne sikre log-ind-muligheder, såsom personnummer og elektronisk legitimation, uanset hvor de befinder sig.

Støttes af