Rekordmange søger information om arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen

D. 20-02-2019
2018 satte ny rekord for brugen af informationstjenesten Øresunddirekts hjemmesider og Informationscenter. Det tyder på, at interessen for at arbejde, studere eller flytte på tværs af Øresund igen er stigende.
Print

I 2018 var der 836.967 besøg på Øresunddirekts websider, som formidler information til borgere om, hvad man bør være opmærksom på, hvis man overvejer at arbejde, studere eller etablere sig på den anden side af Øresund. Det er en stigning på knap 12 procent sammenlignet med 2017 og det højeste besøgstal på Øresunddirekts websider nogensinde.

Efter nogle år hvor besøgstallet har været nede omkring 200.000, er interessen for Øresunddirekts information nu på niveau med 2007, hvor websiderne havde 821.228 besøg. Det er særligt indbyggere i Sverige, som har en øget interesse for jobmuligheder i Danmark. Det viser en stigning i søgningen efter information på svensk om job og uddannelse i Danmark på 37 procent, sammenlignet med 2017.

Et integreret arbejdsmarked på tværs af den svensk-danske landegrænse er blandt de mål, som Greater Copenhagen arbejder for at realisere. Derfor er det positivt, at flere og flere har fået øjnene op for, at der er attraktive jobmuligheder i hele regionen, og at rekordmange benytter sig af den hjælp og vejledning, som Øresunddirekt kan give,” siger Sara Røpke, sekretariatschef for Greater Copenhagen og Øresunddirekt Danmark. 

På Informationscenteret i Malmø mærker man også den øgede interesse for information om arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen. Antallet af personlige henvendelser fra borgere og virksomheder til informationscenteret steg med mere end 15 procent fra 2016 til 2017, og stigningen fortsatte fra 2017 til 2018 med yderligere cirka fem procent. I 2018 har Informationscenteret i Malmø fået henvendelser fra cirka 22.100 borgere og virksomheder.

Vi ser en positiv udvikling med flere aktører og borgere, som ser muligheder i vores fælles arbejdsmarked, og som forstår vigtigheden af at udvide deres viden om, hvad man skal tænke på; heriblandt skat, social sikring, pension og a-kasse, når man bor i et land og arbejder i et andet land. Vores websider giver stor støtte i generel information, og Informationscenteret kan tilbyde personlig tryghed ved at svare på spørgsmål til den enkeltes forudsætninger,” siger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig for Øresunddirekt Sverige og informationscenteret i Malmø.  

Øget interesse for information

Den stigende interesse for information om det fælles arbejdsmarked kan skyldes flere forhold.  

Først og fremmest har det formentlig haft en stor betydning for pendlerinteressen generelt, at rejsetiden for togpendlere er blevet mere normal igen, efter at ID-kontrollen i Københavns Lufthavn er afskaffet, og flere Øresundstog er blevet genindsat. Den fortsatte grænsekontrol på Hyllie station giver en begrænset ventetid på ca. 5 minutter, som medregnes i rejseplanen.

En anden årsag til, at svenske indbyggere kan være interesseret i at arbejde i Danmark, kan være, at lønniveauet generelt er højere på den danske side end den svenske side af Øresund, blandt andet fordi de svenske arbejdsgiverafgifter er betydeligt højere end i Danmark. I kombination med den rekordlave svenske kronekurs kan man få en væsentligt højere løn i Danmark, hvis man har bopæl i Sverige og pendler til job i Danmark. 

Omvendt kan det være attraktivt for personer med bopæl i Danmark at tage job på den anden side af Øresund på grund af muligheden for at ansøge om den svenske SINK-skat, som sikrer en mild beskatning af personer bosat i Danmark med arbejde i Sverige. I 2018 var SINK-skatten på 25 procent. Svenske vilkår for pension og familieydelser er desuden gode og kan bidrage til at gøre jobsøgning i Sverige attraktivt. 

Endvidere har Øresunddirekt øget sin opsøgende indsats for at sprede budskabet om, hvilke muligheder der findes i arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen, og hvordan Øresunddirekt kan hjælpe. Indsatsen har blandt andet bestået i at deltage på job- og rekrutteringsmesser, øget samarbejde med gymnasier samt dialog med repræsentanter i kommuner og andre organisationer, der arbejder med potentielle øresundspendlere. 

At så et frø for eksempel på en job- og rekrutteringsmesse og derefter kunne tilbyde generel information på vores hjemmesider og personlig hjælp på Informationscenteret, er nogle af virkemidlerne til at øge interessen og øge mobiliteten mellem de to lande,” afslutter Sandra Forsén, verksamhetsansvarig for Øresunddirekt Sverige og Informationscenteret i Malmø.

Kontaktpersoner for yderligere information

Øresunddirekt Sverige, Malin Dahl, Tf verksamhetsansvarig, tlf: +46 (0)10-224 1328

Øresunddirekt Danmark, Jens Thomsen, presse- og kommunikationssansvarlig, Greater Copenhagen, tlf: +45 21 28 65 60

Kort om Øresunddirekt

Øresunddirekt er en dansk-svensk informationstjeneste, som siden år 2000 – siden Øresundsbron åbnede - har formidlet offentlig information fra myndigheder til borgere og virksomheder i Greater Copenhagen.

Øresunddirekt Danmark driver websiderne oresunddirekt.com og oresunddirektbusiness.com og er en del af Greater Copenhagen-organisationen. Øresunddirekt Sverige er et samarbejde mellem svenske myndigheder og driver Informationscenter Øresunddirekt i Malmø og en pop-up filial i Helsingborg.

Støttes af