Nationale beslutninger skaber frustration og forvirring i grænseregionerne

D. 02-07-2020
Nationale strategier og beslutninger i kampen mod Covid-19 har skabt stor forvirring og frustration blandt mange, som bor og arbejder i de nordiske grænseregioner. Det viser et resultat fra en nordisk undersøgelse foretaget af Øresunddirekt i samarbejde med de nordiske grænseregionale informationstjenester og på opfordring af Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd.
Print

Københavns Lufthavn har haft flere aflyste afgange på grund af corona-pandemien. Foto: Sofie Paisley, News Øresund, 2. april 2020

Resultatet fra den webbaserede spørgeskemaundersøgelse, som tager udgangspunkt i svar fra 1669 personer, viser en tydelig tendens: Borgere og virksomheder i Øresundsregionen og de nordiske grænseregioner har oplevet store problemer med blandt andet grænsependling, skattebekymringer, uklar information, kulturudveksling, grænsehandel, socialt liv og familierelationer på tværs af grænserne.

 

Næsten fire ud af fem har oplevet problemer

I 82,5 procent af besvarelserne giver de adspurgte udtryk for, at landenes forskellige corona-strategier har skabt problemer. 67 procent af de adspurgte har haft udfordringer med at besøge familie i et andet nordisk land, mens 59 procent oplever, at grænsekontrollen har skabt problemer. Forvirring er desuden et tilbagevendende tema: Hvilket lands retningslinjer og restriktioner skal man indrette sig efter, når de modsiger hinanden – arbejds- eller bopælslandet? Derudover udtrykker en del bekymring for, om krisen har skabt en vi/dem-mentalitet, hvilket leder til spørgsmålet om, hvilken indflydelse krisen kommer til at have på fremtiden?   

”Når vi kigger på regionen omkring Øresund, er det tydeligt, at Danmark og Sveriges forskellige strategier har påvirket dagligdagen negativt for indbyggerne samt skabt nye grænsehindringer. Lad os håbe, at dette kan blive en øjenåbner, og at resultatet leder til en tættere dialog og samarbejde mellem de nordiske lande i fremtiden,” siger Vita Thomsen, sektionsleder for Øresunddirekt Danmark.

Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste har siden midten af marts, i samarbejde med Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd, løbende informeret de nordiske samarbejdsministre om grænsehindringer, som er opstået på baggrund af nationale strategier og beslutninger. Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen giver nu indbyggere og virksomheder muligheden for at blive hørt i den videre proces.

 

”Uvished, panik og uro”

Spørgeskemaet har også givet de adspurgte mulighed for at kommentere og uddybe potentielle problemer og udfordringer. 661 har udnyttet denne mulighe d, og kommentarerne vidner om, at krisen har skabt stor frustration og en voksende vi/dem-mentalitet. Her følger et par af kommentarerne fra de adspurgte fra Øresundsregionen:

 

  • ”Jeg føler i høj grad, at grænsegængerne er blevet glemt i myndighedernes overvejelser.”
  • ”Total brist på samordning mellan länder och ointresse och ringa förståelse för gränsproblematik. Långsam hantering och frågeställningar som fortfarande inte är lösta gällande beskattning.”
  •  ”Der har været for stort nationalt fokus og for lidt fokus på regional sammenhængskraft – der burde tidligere have været konstruktive drøftelser landene imellem ift. hvorledes dette kunne afhjælpes administrativt, også med respekt for forskelligt smittetryk og strategi.”
  • ”Danska kollegor har varit rädda för oss svenskar. Framförallt saknad info om beskattning. Köer vid gränskontroll och olika bud olika dagar vilka dokument som krävs vid gränsen.”
  • ”Uvished. Panik. Uro.”
  • ”Trångt på öresundståg sam få avgångar och markant längre pendlingstider.”

 

Om undersøgelsen

På opfordring fra Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd har de regionale informationstjenester givet indbyggere og virksomheder i grænseregionerne mulighed for at besvare et webbaseret spørgeskema over en tidsperiode på ca. 1 måned. Indtil videre har 1669 personer svaret på spørgeskemaet. Respondenterne har på eget initiativ udfyldt spørgeskemaet over nettet. Undersøgelsen skal ikke forstås som en videnskabelig undersøgelse.

 

Fakta

Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd har siden midten af marts, i samarbejde med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge og Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste samt Info Norden, løbende indrapporteret til de nordiske samarbejdsministre om grænsehindringer, som er opstået i grænseregionerne i forbindelse med landenes forskellige restriktioner.

Nordisk Ministerråds pressemeddelelse kan læses på nedenstående link, hvor det samlet resultat fra de nordiske grænseregioner, inklusive øresundsregionen, kan hentes og læses.

 

Læs Nordisk Ministerråds pressemeddelelse

 

For mere informationer bedes du kontakte:

Vita Thomsen, sektionsleder, Øresunddirekt Danmark, vt@oresunddirekt.com, +45 53 55 72 79                                  

Claes Håkansson, Senior rådgiver, Nordisk Ministerråd, clha@norden.org, + 45 29 69 29 20

 

Om Øresunddirekt

Øresunddirekt er en dansk-svensk informationstjeneste, som formidler grænseoverskridende myndigheds-information til borgere og virksomheder i Øresundsregionen. I Malmø findes et Informationscenter på Hjälmaregatan 3, mens webredaktionen hører hjemme i København. Læs mere om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com og på www.oresunddirektbusiness.com.

     

Støttes af