Der er ID- og grænsekontrol i Danmark ved indrejse til Sverige – hvad betyder det for dig?

Du skal kunne vise gyldig legitimation i Danmark, når du rejser mod Sverige. Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der pendler mellem Sverige og Danmark. Gränskontroll

Fra og med den 4. januar 2016 har den svenske regering indført ID-kontrol inden indrejse til Sverige for at få en øget kontrol over flygtningesituationen. Det medfører, at du skal kunne fremvise gyldigt id-kort ved indrejse til Danmark.

Hvad gælder som gyldig legitimation? 

Som gyldig legitimation kan du fremvise enten dit pas eller et kørekort.

 

Gyldig legitimation indeholder altid:

  • Et foto af kortindehaveren
  • Kortindehaverens fulde navn
  • Personnummer og/eller fødselsdato
  • Kortindehaverens underskrift
  • Oplysninger om ID-kortets gyldighedsperiode
  • Serienummer
  • Information om den myndighed som har udstedt ID-kortet

På hjemmesiden Polisen.se kan du læse mere forskellige typer ID-kort, der kan anvendes som gyldig legitimation.

Hvad gælder IKKE som gyldig legitimation?

På ID-kort som fx er udfærdiget af skattemyndigheder eller banker, fremgår der som regel kun information om, hvilket land kortet er udsted i og ikke information om kortindehaverens nationalitet. Disse kort kan du ikke bruge som gyldig legitimation vedrejse til Sverige.

Hvis jeg rejser med tog til Sverige?

Når du rejser med tog fra Danmark, skal du skrifte tog ved Københavns Lufthavn i Kastrup og gå igennem en sluse på perronen, hvor du skal kunne fremvise gyldig billedlegitimation, for at fortsætte rejsen med Sverige. 

På Hyllie Station i Sverige er er grænsekontrol, hvor det svenske politi vil komme rundt i toget. Her skal du igen fremvise gyldig billedlegitimation. Rejser du med børn, gælder det også dem - læs mere dette længere nede på siden.

 

Når du rejser med toget til Sverige, skal du beregne længere rejsetid end sædvanlig. 

Hvis du rejser med pendlerkort mellem Danmark og Sverige fra Skånetrafikken, tilbyder de dig - i en begrænset tidsperiode - en kompensation ved næste køb af pendlerkort. Et værdibevis på ca. 394 kroner.

Hvis jeg er i bil til Sverige?

Kører du i bil over Øresundsbroen, forgår ID-kontrollen ved betalingsanlægget på Lernacken i Sverige.

Hvis jeg rejser med bus eller færge?

Rejser du med med færge mellem Helsingør og Helsingborg, eller bus - Gråhundbuss, Netbus eller buslinje 999 over Øresundsbroen, skal du kunne vise et gyldigt pas eller anden form for gyldig legitimation for at kunne blive lukket ombord.

 

I Helsingborgs havn (i Sverige) tjekker det svenske politi alle, der rejser ind i landet. 

Skal mit barn vise ID?

Rejser med du med dit barn, behøver dit barn ikke at kunne fremvise ID, så længe barnet rejser med dig. I enkelte tilfælde kan det svenske politi kræve at se dokumentation på dit barns identitet og tilhørsforhold. Derfor anbefaler vi, at du medbringer dokumentation på dit barn, når I rejser til Sverige.

 

Dette kan fx være: 

  • Barnets pas
  • Barnets dåbs-, fødsels- eller navneattest

Har dit barn ikke et pas, og du ikke kan finde barnets dåbs-, fødsels- eller navneattest, har du mulighed for at anmode om at få tilsendt registerindsigt på dit barn hos CPR-kontoret. Der vil dog være en vis sagsbehandlingstid ved behandlingen af anmodningen herom.

Personer under 18 år, der rejser alene, skal kunne fremvise eget pas eller gyldigt id-kort.

Hvis jeg skal til Bornholm med tog

På grund af de ændrede omstændigheder i togtrafikken mod Sverige er togtrafikken mod Bornholm også ændret. DBS oplyser om ændringer til IC Bornholm-togenes køreplan fra 15. marts 2016. InterCity Bornholm-togene fra København H til Rønne kører fra spor 26 og fra Københavns Lufthavn spor 1. Af hensyn til ID-kontrollen, anbefaler DSB, at du møder 15 minutter før afgang, der finder sted på perronen. Det er ikke muligt at rejse med DBS til Bornholm uden gyldigt billed-ID.