Stemmeret for danskere i Sverige

Som dansk statsborger bosat i Sverige kan du som udgangspunkt ikke stemme til danske folketings- og kommunalvalg. Derimod kan du stemme til svenske regional- og kommunalvalg, hvis du er folkeregisteret i Sverige.

Valg til Europa-Parlamentet, d. 26. maj 2019

Europa-Parlamentsvalget afholdes hvert femte år i maj eller juni måned.

 

Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes den 26. maj 2019 i Danmark og Sverige.

 

Til Europa-Parlamentsvalget kan du ikke stemme i to EU-lande i det samme valg. Som udlandsdansker med bopæl i Sverige har du mulighed for at stemme enten i Danmark eller Sverige.

Stemmeret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark

Du kan blive optaget på valglisten i Danmark, hvis du har bopæl i Sverige og ønsker at stemme i Danmark, hvis:

  • Du er dansk statsborger
  • Fast bopæl i et andet EU-land
  • Du er fyldt 18 år seneste den 26. maj 2019
  • Frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du sender til Københavns Kommunes Folkeregister seneste tirsdag den 23. april 2019.

Du vil få besked om at du er kommet på valglisten. Du vil ikke modtage et valgkort, men du skal medbringe gyldigt legitimation ved stemmeafgivningen i Danmark. Hvis du vil brevstemme fra Sverige, skal du henvende dig til enhver dansk repræsentation - ambassade eller konsulat. Husk at brevstemme i god tid og du kan brevstemme fra den 11. april 2019.

 

Stemmeret til Europa-Parlamentsvalget i Sverige

Hvis du som udlandsdansker med bopæl i Sverige ønsker du at stemme i Sverige, skal du ansøge om at komme på valglisten i Sverige.

 

Du har stemmeret til Europa-Parlamentsvalget i Sverige, hvis du er fyldt 18 år (senest på valgdagen). Desuden skal du kunne opfylde et af følgende punkter:

  • Du er svensk statsborger og er eller har været folkeregisteret i Sverige
  • Du er EU-statsborger, er folkeregisteret i Sverige i 30 dage før valgdagen og tilmeldt dig valglisten i Sverige.

Hvis du er folkeregisteret i Sverige, har Valmyndigheten (valgmyndigheden) i marts 2019 sendt et brev ud med bland andet en ansøgningsblanket til valglisten i Sverige. Du kan også kan du finde ansøgningsblantetten på Valmyndighetens hjemmeside. Du skal udfylde blanketten ’Anmälan till den svenska röstlängden’. Ansøgningsblanketten skal Länsstyrelsen modtage seneste d. 26. april 2019.

 

Hvis du allerede står på den svenske valgliste og ønsker at forlade den, skal du udfylde blanketten ’Utträde ur den svenske röstlängden’. Det har betydning, hvis du skal stemme i et andet land.

 

Generelt om stemmeret i Danmark

Danske statsborgere, der bor i udlandet, har normalt ikke stemmeret ved danske valg. Det gælder således også for danskere, der bor i Sverige. For at bevare din stemmeret, skal du have en særlig tilknytning til Danmark fra din bopæl i udlandet. Det kan fx være, at du er udsendt for at arbejde i udlandet af en dansk myndighed, en privat virksomhed, forening eller hjælpeorganisation, eller hvis du opholder sig i udlandet i forbindelse med din uddannelse.

Ansøge om valgret 

Som udlandsdansker kan du søge om at beholde sin valgret til danske valg. Du skal kunne dokumentere, at du har et særligt tilhørsforhold til Danmark. Du skal søge om stemmeret i den kommune, hvor du sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Dette kan du søge om digitalt via hjemmesiden borger.dk.


Din ansøgning om stemmeret skal være behandlet helt færdig senest 7 dage før valgdagen - send derfor din ansøgning i rigtig god tid. Tilladelsen gælder for to år - hvorefter der skal søges på ny. Hvis du har ret til at stemme ved folketingsvalg, har du også ret til at deltage i folkeafstemninger og valg til Europa-parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

 

Generelt om stemmeret i Sverige

Stemmeret til den svenske Riksdag

Du kan stemme til det svenske riksdagsvalg, hvis du er svensk statsborger og er eller har været folkeregisteret i Sverige. Du skal også være fyldt 18 år (senest på valgdagen).  

Stemmeret til kommunal- og landstingsvalg

Du kan stemme til svensk kommunal- og landstingsvalg, hvis du er folkeregisteret i den svenske kommune/landsting 30 dage før valgdagen, fyldt 18 år (senest på valgdagen) og kan opfylde et af følgende punkter:

  • Du er svensk statsborger
  • Du er EU-statsborger eller statsborger i Norge eller Island
  • Du har været folkeregistreret i Sverige i tre år i træk før valgdagen

Hvordan stemmer jeg ved et svensk valg?

Cirka tre uger inden valget modtager du dit valgkort. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort eller har mistet det, skal du kontakte "Valmyndigheden". Du kan bestille et valgkort på deres website eller ringe til dem. På valgkortet står der, hvilket valg du kan stemme til, hvilket valglokale du skal gå til, hvor lokalet ligger og hvornår der er åbent. Du kan afgive din stemme i din valglokale på valgdagen, førtidsstemme i mange af landets valglokaler (i ugerne op til valget) og hos svenske myndigheder i udlandet (ambassader m.m.). Du kan også brevstemme fra udlandet. At brevstemme kræver specielle blanketter, som kan bestilles fra svenske ambassader, konsulater eller fra Valmyndigheten i Sverige.