Statsborgerskab for nyfødte

Den svenske lovgivning vedrørende statsborgerskab tager udgangspunkt i hvilket land, man kommer fra. Det betyder, at et barns statsborgerskab afgøres af, hvor forældrene kommer fra.

Forældrenes statsborgerskab er afgørende

For børn, der er født i Sverige, afgøres statsborgerskabet af forældrenes statsborgerskab. Det har altså ingen betydning i hvilket land, barnet er født. Et barn, som bliver født i Sverige af danske forældre, bliver altså ikke automatisk svensk statsborger. I stedet bliver barnet automatisk dansk statsborger, hvis enten:

  • barnet er født 1. juli 2014 eller senere, er de grundlæggende regler, at barnet kan blive dansk statsborger ved fødslen, hvis moderen eller faderen er dansk statsborger.
  • barnet er født før 1. juli 2014, gælder andre regler, hvor det har betydning for, hvilken forælder der er dansk statsborger, om forældrene var gift på tidspunktet for barnets fødsel, og om barnet er født i Danmark eller i udlandet. 

Er forældrene ikke gift og er faderen dansk, kan barnet få dansk statsborgerskab, hvis forældrene gifter sig. Hvis faderen er dansk, kan barnet få dansk statsborgerskab, hvis det bliver født i Danmark.

 

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om reglerne om dansk statsborgerskab:

Dobbelt statsborgerskab for børn

Børn kan få dobbelt statsborgerskab i Danmark og Sverige, hvis barnets mor eller far har svensk statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab

Der udfærdiges ingen attest eller lignende efter barnets fødsel, som viser at barnet er dansk statsborger. Du kan dog ansøge om en attest, der beviser barnets danske statsborgerskab. Ansøgningsblanketten henter du enten via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside eller kontakt Danska Generalkonsultatet i Malmø.