Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der i 2012 overtog ansvaret for bl.a. udbetaling af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser.

Kort baggrund

Udbetaling Danmark er en stordriftsorganisation med fem centre, som overtog dele af den objektive sagsbehandling fra kommunerne i 2012.
 

Områder der omfattes af Udbetaling Danmark:

  • Folkepension
  • Indtægtsregulering af førtidspension
  • Boligstøtte
  • Barselsdagpenge
  • Familieydelser (herunder børnetilskud, børnepenge, opkrævning af børne- og ægtefællebidrag

Kommuner og Udbetaling Danmark

Kan man så ikke få hjælp fra kommunerne mere? Jo det kan man. Kommunerne skal fortsat tilbyde "helhedsorienteret vejledning på de områder hvor Udbetaling Danmark er myndighed".  Det vil sige, at man forsat kan få hjælp med at udfylde ansøgninger og svar på generelle spørgsmål vedr. disse ydelser. Kommunen skal også "sikre, at borgere med særlige behov og ikke digitalt parate borgere kan få personlig betjening i kommunens borgerservice".

Det vil dog i sidste ende altid være Udbetaling Danmark, der behandler borgerens sag - det vil sige fx vurderer borgerens ansøgning og tilkender ydelsen. 

Hvad betyder Udbetaling Danmark for dig som borger?

Hvis du bor i Sverige - og arbejder i Danmark - kan det være, at du kommer i kontakt med Udbetaling Danmark i forbindelse med fx ansøgning om børne- og ungeydelse eller andre familieydelser. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende de ydelser du modtager i dag, skal du fremover kontakte Udbetaling Danmark.

Læs også: Børne- og ungeydelse hvis du bor i Sverige
På www.borger.dk finder du vigtig information om de forskellige ydelser. Her er der også mulighed for at udfylde online-ansøgninger og tilføje ny data, hvis fx din økonomiske situation ændres.

 

Læs også vores artikler herunder: