Familieret

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der i 2012 overtog ansvaret for bl.a. udbetaling af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser.

Forældremyndighed i Sverige

Ifølge svensk lov har forældre som er gift automatisk fælles forældremyndighed. Er I ikke gift er det automatisk moderen, som får forældremyndighed, når barnet bliver født.

Børnebidrag og børnetilskud i Sverige

Forældre som ikke bor sammen med sit barn skal betale børnebidrag (underhållsbidrag) til sit barn. Børnebidraget skal bidrage til forsørgelsen af barnet.

Juridisk hjælp i Sverige

Hvis du har brug for retslig hjælp, skal du først og fremmest anvende den retsbeskyttelse, som findes i dine forsikringer. Du kan også få hjælp gennem samfundets retshjælp.