Øresunddirekts arbejde med grænsehindringer

For at beboere og virksomheder skal kunne drage nytte af de muligheder, som findes i Øresundsregionen, er det vigtigt at fjerne eventuelle grænsehindringer mellem landene. Øresunddirekt deltager derfor i arbejdet om at fjerne disse hindringer på både regionalt- og nordisk plan.

Grænsehindringsrådet – Grænsehindringsarbejde på nordisk plan

Nordisk Ministerråd, som er et politisk organ, der fremmer samarbejde i de nordiske lande, arbejder aktivt med at identificere og fjerne grænsehindringer mellem samtlige nordiske lande. Arbejdet drives af Grænsehindringsrådet, som har et medlem fra hvert nordisk land, inklusiv Grønland, Åland og Færøerne. Hvert medlem arbejder med 3-5 grænsehindringer om året. Grænsehindringerne følges hele vejen, indtil de enten er løst, eller til at man kan konstatere, at de ikke kan løses.

 

Grænsehindringsrådet samarbejder med flere aktører i de forskellige nordiske lande, heriblandt Øresunddirekt. I praksis betyder det, at Øresunddirekt indsamler informationer om de grænsehindringer, som beboere og virksomheder oplever mellem Sverige og Danmark. Derefter gives disse informationer videre til Grænsehindringsrådet.

Öresundskomiteen – grænsehindringsarbejde på regionalt plan

Öresundskomiteen står for det politiske samarbejde i Øresundsregionen. Et af deres ansvarsområder er at identificere og løse grænsehindringer mellem Sverige og Danmark. Målsætningen er at fjerne de grænsehindringer, som skaber unødigt besvær for mennesker i regionen. Öresundskomiteen har en særskilt arbejdsgruppe med fokus på dette, hvor Øresunddirekt heriblandt indgår.

Har du oplevet en grænsehindring?

Hvis du er stødt på et problem, som du mener er en grænsehindring, så kontakt os gerne i Øresunddirekt og fortæl din historie:

 

+ 46 (0)40 17 64 00