Ekspertskat i Sverige

Er du en udenlandsk såkaldt nøgleperson, som har midlertidigt arbejde i Sverige, kan du være omfattet af den såkaldte ekspertskat.

Ekspertskatten gælder personer med midlertidigt arbejde i Sverige, som enten er en såkaldt nøgleperson og/eller som har en månedsløn på 93.000 SEK eller mere (indkomståret 2019).

Skattelettelser de første tre år

Ekspertskat indebærer, at 25 procent af arbejdsindkomsten bliver skattefri og fri fra sociale afgifter. Den resterende del af indkomsten beskattes ifølge almindelige regler. Skattelettelserne gælder de første tre år af ansættelsen.

Vilkår for ekspertskat

For at kunne få ekspertskat skal du være

  • ekspert, forsker, specialist, virksomhedsleder eller på anden vis være en nøgleperson
  • eller have en månedsløn på 93.000 SEK/måned (2019) eller derover (svarende til to svenske såkaldte "prisbasbelopp" - du kan finde en definition af prisbasbelopp ved at følge linket til højre).

For at blive betragtet som ekspert skal du have høje kompetencer eller særlige kundskaber. Desuden skal det være svært at finde tilsvarende kompetencer inden for Sverige.

Et andet vilkår er, at du ikke må være svensk statsborger eller have boet eller været ansat permanent i Sverige på noget tidspunkt i løbet af de seneste fem år, før arbejdet begyndte. Ansættelsen i Sverige skal være afset til at vare højst fem år.


Arbejdsgiveren må være hjemmehørende i Sverige eller være en udenlandsk virksomhed med fast driftssted i Sverige. 

Ansøg hos Forskarskattenämnden

Både du som ansat og din arbejdsgiver kan ansøge om ekspertskat. Ansøgningen skal sendes til Forskarskattenämnden og skal være dem i hænde senest tre måneder efter, at du er begyndt at arbejde i Sverige. Ansøgningen skal være skriftlig og skal omhandle en specifik ansat og arbejdsgiver.

Læs mere i vores guide og artikler herunder: