Ejendomsskat hvis du ejer en bolig i Sverige

I Sverige skal alle der ejer et hus eller ejerlejlighed, betale en såkaldt ”kommunal fastighetsavgift” svarende til den danske ejendomsskat. Hvis du bor i en svensk ”bostadsrätt” (som minder om en andelsbolig) skal du ikke betale denne skat.

Fastighetsavgift

Sverige har for almindelige ejendomme erstattet "fastighetsskatten" med en såkaldt kommunal fastighetsavgift - ejendomsafgift. Du skal dog ikke betale afgift, hvis du bor i en svensk "bostadsrätt". Da er det "bostadsrättsföreningen", der bliver opkrævet fastighetsavgift. Udgiften indgår i den leje/afgift du betaler til foreningen.

 

Fastighetsavgiften skal betales af den der ejer ejendommen. Den der ejede - eller blev ejer til - ejendommen den 1. januar 2019 skal altså betale afgiften for hele kalenderåret 2018. Hvis du er delejer af en ejendom skal du kun betale for din andel.

 

Hvis du bor i Sverige, men stadig har et sommerhus i Danmark, skal du ikke betale ejendomsskat i Sverige for den danske ejendom.

 

Hvis du ejer en udlejningsejendom i Sverige, betaler du fortsat 'fastighetsskatt' - det vil sige ejendomsskat. 

Ejendomsafgift for nybyggede ”småhuse”

For småhus bygget fra 2012 og frem betaler man ikke afgift i de første 15 år.

 

For nyopførte småhuse, dvs huse, som er opført som bolig for en eller to familier, gælder der særlige regler for ejendomsafgiften. For småhuse opført fra 2004-2011 betaler man ikke afgift i de første fem år. Derefter betaler man kun halvdelen af afgiften i de næste fem år.

Maksbeløb

Fastighetsavgiften bliver aldrig højere end et bestemt fast maksbeløb, som følger de årlige forandringer i det såkaldte "inkomstbasbeloppet". For den svenske "deklarationen" 2020 (indkomster i kalenderår 2019) er maxbeløbet 8049 SEK. For "deklarationen" 2019 er beløbet 7812 SEK. Har man en lav ejendomsvurdering (taxeringsvärde), betaler man aldrig mere end 75 procent af dette beløb.

 

Læs mere i vores artikler og guides herunder: