Vejledning til den danske årsopgørelse

I årets vejledning til den danske årsopgørelse for 2017, får du en introduktion til, hvad du skal tænke på inden du starter, vigtige rubrikker du skal huske på, samt tips til hvordan du udregner fradragene.

Alle som bor i Sverige og arbejder i Danmark er almindeligt begrænsede skattepligtige i Danmark.

 

Har du optjent mindst 75 procent af din arbejdsindkomst i Danmark, kan du også vælge at blive beskattet ud fra grænsegængerreglen. Dette giver dig mulighed for at trække private renteudgifter fra på din danske årsopgørelse. Læs mere om, hvordan du udfylder din årsopgørelse ifølge grænsegængerreglen nederst i denne vejledning.

Anvend TastSelv og udfyld årsopgørelsen

Fra den 12. marts 2018 kan du gå ind på din årsopgørelse via Skattestyrelsens elektroniske TastSelv-funktion. For at logge ind på TastSelv, skal du bruge dit NemID eller en TastSelv-kode, som du har fået af Skattestyrelsen.

Når du har udfyldt årsopgørelse på nettet, kan du se resultatet med det samme. Hvis du ikke kan anvende TastSelv, skal du udfylde årsopgørelsen på papir. Årsopgørelsen sendes ud på papir fra den 10. april 2018 til borgere, der er fritaget for TastSelv eller ikke omfattet af digital post. 

Selvangivelse på papir

Hvis du ønsker selvangivelsen på papir, kan du bede om det via TastSelv - eller:

Hvis du vil beskattes efter grænsegængerreglen skal du desuden udfylde et supplement til din selvangivelse, denne har blanketnummer: 04.031. Du behøver ikke at sende yderligere information til Skattestyrelsen, hvis de ikke beder om det. I blanket 04.031 er der nævnt enkelte andre blanketter du evt. også skal bruge. 

 

Godt at vide: Du skal ikke udfylde årsopgørelse på papir, hvis du indberetter dine oplysninger via TastSelv.

Angiv beløb i danske kroner

Alle beløb i den danske årsopgørelse skal angives i danske kroner. Anvend Den Danske Nationalbanks omregningskurs for 2017: 77,23.
 

Vigtige rubriker i årsopgørelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubrik 11: Personlig indkomst
Her skal hele lønnen, det vil sige bruttobeløbet før AM-bidrag og a-skat være. Inde på TastSelv står den samlede sum, som din arbejdsgiver har indrapporteret til Skattestyrelsen. Du kan desuden se din samlede årsindkomst på din sidste lønseddel fra 2017. Hvis der er fejl i din lønbeløb, skal du kontakte din arbejdsgiver om det. Og derefter kan du eventuelt også kontakte Skattestyrelsen. 

 

Rubrik 51: Befordringsfradrag (Kørelsesfradrag)
Her skal dit eget befordringsfradrag noteres. Befordringsfradrag består af et kilometerfradrag og et fradrag for rejsen over broen eller alternativt et fradrag for færgen Helsingborg-Helsingør.

 

Kilometerfradraget
Du har ret til fradrag, uanset om du rejser med tog, bil eller båd. Fradraget beregnes efter følgende retningslinjer:

1. De første 24 kilometer kan du ikke få fradrag for.
2. For de næste 96 kilometer (25-120 km) får du 1,93 DKK i fradrag pr. kilometer
3. For afstande over 120 kilometer får du 0,97 DKK i fradrag pr. kilometer.

 

Fradrag for rejse med færge
Rejser du med færge mellem Helsingborg og Helsingør, skal du kun udregne antallet af kilometer fra bopælen til færgen eller fra færgen til arbejdet. Du får kun fradrag for dine færgeudgifter, hvis du har mindst 24 kilometer transport på landjorden tur/retur.

 

Fradrag for rejser med tog eller bil over broen
Rejser du med tog, kan du få fradrag på 8 DKK pr. passage - det vil sige 16 DKK totalt per arbejdsdag. Kører du bil, får du et fradrag på 50 DKK pr. passage - totalt 100 DKK pr. arbejdsdag. Medpassagerer får intet fradrag. Du får kun fradrag, hvis du selv betaler dine rejseudgifter.

Beregning af befordringsfradrag
For at beregne dit befordringsfradrag skal du udregne hvor mange arbejdsdage, du har haft i 2017. Her skal feriedage, sygedage og lignende ikke tælles med. Du skal altså kun medtage de dage, hvor du reelt har rejst til og fra din arbejdsplads. Skattestyrelsen i Danmark har ret til at kræve dokumentation for antallet af arbejdsdage på arbejdspladsen, og det er derfor en god idé at gemme kvitteringer fra månedskort eller udskrifter fra Øresundsbron.


Anvend gerne Skattestyrelsens egen beregner. Du skal bruge din adresse, din(e) arbejdsgiver(e)s adresse og det antal dage du faktisk var på arbejde.

Når du har beregnet fradraget, kan du bruge det i Tastselv på skat.dk. I regneformularen kan du også inkludere brofradraget, alternativt færgefradraget, således at du til sidst får en færdig udregning af befordringsfradraget. Dette oplyses i rubrik 51.

 

Rubrik 50: Fagligt kontigent
Hvis du er medlem af en fagforening, kan du få fradrag for dine udgifter til fagforeningen (max 6000 DKK). På TastSelv er beløbet allerede udfyldt. Hvis der er fejl i beløbet, skal du først kontakte din fagforening. Og derefter kan du eventuelt også kontakte Skattestyrelsen. 

 

Rubrik 52: Udgifter til a-kasse
Indbetaling til a-kasse kan også trækkes fra i den danske årsopgørelse. På TastSelv er beløbet allerede fyldt ud. Beløbet kan ikke ændres via TastSelv.  Hvis der er fejl i beløbet, skal du først kontakte din A-kasse. Og derefter kan du eventuelt også kontakte Skattestyrelsen. 

 

Rubrik 69: Personfradrag for dig, der ikke er skattepligtig hele året
Hvis du har arbejdet i Danmark hele året, får du automatisk et personfradrag. Hvis du har arbejdet i Danmark noget at året, er du ikke berettiget til et fuldt personfradrag, men du kan vælge at foretage en såkaldt helårsomregning af din løn og beregne et personfradrag ud fra denne sum. Beregningen sker automatisk, og du skal betale skat, som modsvarer den periode, du har arbejdet i Danmark. Personfradraget bliver da proportionelt i forhold til, hvor mange måneder du har arbejdet i Danmark. Ønsker du helårsomregning, skal du sætte kryds i Rubrik 69.

 

Øvrige rubrikker til 'supplement' til selvangivelsen/årsopgørelsen:

  • Rubrik 21: privat dansk ratepension
  • Rubrik 43: renteudgifter vedr. danske studielån
  • Rubrik 56: børne- og ungeydelse (DK)
  • Rubrik 348: renteudgifter vedr. offentlig gæld
  • Rubrik 460: servicefradrag/håndværkerfradrag
  • Rubrik 462: renteudgifter vedr. ejendom i Sverige
  • Rubrik 463: danske renteudgifter vedr. lån til konsumtion
  • Rubrik 464: udenlandske private renteudgifter som f.eks svenske studielånsrenter
  • Rubrik 465: bidrag til efterløn og fleksydelse 

På supplement til selvangivelsen finder du også alle rubrikkerne for ægtefælleoplysninger (nr. 470-478) for dig der er gift og bor sammen med ægtefælle og ønsker at benytte grænsegængerreglen.

 

Er du usikker på reglerne? Skattestyrelsen hjælper dig.

Kontakt gerne Skattestyrelsen på telefon +45 7222 2828