Udbetaling af pension

Hvis du har optjent pension på den anden side af sundet, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, når du skal have udbetalt din pension.

Udbetaling af din svenske pension

I den periode du arbejder i Sverige, optjener du ret til svensk pension, så længe din årsindkomst er over grænsen for indkomstdeklaration. Når tiden nærmer sig for, at du skal på pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark og gøre dem opmærksom på, at du har optjent pension i Sverige. De sender denne information til den svenske pensionsmyndighed, som beregner, beskatter og udbetaler din pension.

Udbetaling af din danske pension

Hvis du bor i Sverige (og også har arbejdet der på et eller andet tidspunkt), når du skal have din danske folkepension udbetalt, skal du kontakte Pensionsmyndigheten i Sverige. De ordner så din pension i samarbejde med Udbetaling Danmark og ATP i Danmark. Det er en god idé at tage kontakt til dem i god tid, inden du går på pension og helst seks måneder inden du vil have din første udbetaling. Du skal også huske, at du selv skal gøre din danske pensionskasse opmærksom på, at du går på pension og er bosat i Sverige.

Hvis du bor i Sverige og udelukkende har arbejdet i Danmark, skal du først henvende dig til Pensionsmyndigheten i Sverige. De vil derefter kontakte Udbetaling Danmark og ATP for udbetaling af din almänna pension. For udbetaling af din ”tjänstepension” skal du tage kontakt til det pensionselskab som forvalter din ”tjänstepension”. Det er derfor vigtigt, at du altid gemmer dine ansættelseskontrakter og/eller aftale med pensionsskabet indtil du går på pension.  

Du skal være opmærksom på følgende:

  • At det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension i Danmark.
  • Du skal betale skat af din danske pension i Danmark, det gælder folkepension, ATP og arbejdsmarkedspension. Du skal også betale skat i Sverige, dog skal det modregnes af den danske skat. 
  • Du kan ikke overføre en dansk arbejdsmarkedspension til en udenlandsk pensionsopsparing.
  • Hvis du stopper med at arbejde i Danmark, kan du i visse tilfælde få udbetalt hele din danske arbejdsmarkedspension på én gang, mens du bor i Sverige. Du skal betale 60 procent af beløbet. Hvis du derimod venter, indtil du bliver 65 år, bliver afgiften kun 40 procent. Kontakt dit pensionsselskab, som kan informere dig om dine muligheder.