Pensionssystemet i Sverige

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til allmän pension, som svarer til den danske folkepension. Allmän pension i Sverige er højere, end den vi kender fra Danmark.

Pensionssystemet i Sverige minder meget om det danske. Der er en offentlig del ("allmän pension"), en arbejdsmarkedspension, som du optjener via dit arbejde og endelig kan du vælge at sætte til side gennem en privat pensionsordning. 

Den offentlige pension - svensk folkepension

Den svenske "allmänna pensionen" er sammensat af forskellige elementer, hvoraf nogle er koblet op på dine indtægter. Den svenske allmänna pensionen er højere end den danske. Hvis du som dansker har arbejdet i Sverige i en årrække, har du optjent indkomstpension og præmiepension.

Arbejdsmarkedspension

På langt de fleste arbejdspladser er der lavet aftaler mellem arbejdsmarkeds parter, der indebærer, at medarbejderen optjener en indkomstbestemt arbejdsmarkedspension. I Sverige kaldes dette for en "tjänestepension". Når du begynder at arbejde i Sverige, er det en god ide at sætte dig ind i, hvilke aftaler der er på din arbejdsplads.

Privat pensionsopsparing

Selvom du optjener både folkepension og tjänestepension, kan du vælge at supplere med en privat pensionsopsparing. En privat pensionsopsparing er en frivillig ordning, som du kan tegne gennem din bank eller dit pensionsselskab. Det er derfor også dem, du skal kontakte for mere information om private pensionsopsparinger.

Få overblik over din pension

Hos Pensionsmyndigheten i Sverige kan du få mere information om det svenske pensionssystem. Generel information om det svenske og det danske pensionssystem kan du også få på Øresunddirekt i Malmø.

 

Læs også vores artikler herunder: