Pension

Pensionssystemet i Sverige

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til allmän pension, som svarer til den danske folkepension. Allmän pension i Sverige er højere, end den vi kender fra Danmark.

Svensk folkepension

Du optjener svensk folkepension, allmän pension, når du arbejder i Sverige. Allmän pension finansieres i høj grad af arbejdsgiverbetalte sociale afgifter.

Arbejdsmarkedspension i Sverige

Arbejdsmarkedspension kaldes i Sverige for ”tjänstepension”. De fleste fastansatte har en tjänstepension, som fungerer som et supplement til den offentlige folkepension.

Udbetaling af pension

Hvis du har optjent pension på den anden side af sundet, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, når du skal have udbetalt din pension.