Hvor er du socialt sikret?

Test dig selv: Er du socialt sikret i Danmark eller Sverige? Få styr på, hvilket land du har ret til fx børnepenge, barselsdagpenge, sygedagepenge og andre ydelser

Social sikringstest

Hvilken beskrivelse passer bedst til dig?

 • Jeg bor i Danmark
 • Jeg bor i Sverige

Hvilken beskrivelse passer bedst til dig?

 • Jeg arbejder både i Danmark og Sverige
 • Jeg arbejder kun i Sverige
 • Jeg arbejder kun i Danmark
 • Jeg er ikke i arbejde

Vælg det udsagn, som bedst beskriver din situation

 • Jeg er offentligt ansat i Danmark og privat ansat i Sverige.
 • Jeg er offentligt ansat i Sverige og privat ansat i Danmark.
 • Jeg er privat ansat i Danmark og Sverige
 • Jeg er offentligt ansat i både Danmark og Sverige af forskellige arbejdsgivere

Svar
Hvis du er offentlig ansat i Danmark og har et andet privat job i Sverige, er du socialt sikret i Danmark - medmindre dit arbejde i Danmark for den offentlige arbejdsgiver er mindre end 5 procent af din totale arbejdstid.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar:
Hvis du er offentligt ansat i Sverige og har et privat job i Danmark, er du socialt sikret i Sverige - medmindre dit arbejde i Sverige for den offentlige arbejdsgiver er mindre end 5 procent af din totale arbejdstid.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvor meget arbejder du i bopælslandet?

 • Under 25 procent af den totale arbejdstid
 • Mere end 25 procent af den totale arbejdstid

Svar:

Hvis du arbejder under 25 procent i Danmark, er du socialt sikret i Sverige.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar:
Hvis du bor i Danmark og arbejder 25 procent eller mere af den totale arbejdstid i Danmark, er du socialt sikret i Danmark.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

 

Hvis du arbejder op til 50 procent i Danmark og har en arbejdgiver, kan du søge om at blive socialt sikret i Sverige. Kontakt Försäkringskassan på Infomationscenteret i Malmø for at høre mere.

Hvor meget arbejder du i bopælslandet?

 • Under 25 procent af den totale arbejdstid
 • 25 procent eller mere af den totale arbejdstid

Svar

Hvis du arbejder under 25 procent i Danmark, er du socialt sikret i Sverige.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar

Hvis du arbejder 25 procent eller mere i Danmark, er du socialt sikret i Danmark.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvilken beskrivelse passer bedst på dig?

 • Jeg er offentlig ansat af en svensk arbejdsgiver
 • Jeg er offentlig ansat af en dansk arbejdsgiver
 • Jeg er privat ansat i Danmark (eller selvstændig erhvervsdrivende)
 • Jeg er privat ansat i Sverige (eller selvstændig erhvervsdrivende)

Svar:

Du er socialt sikret i Sverige

Svar:

Når du er offentlig ansat i Danmark og udfører dit arbejde i Sverige, er du som udgangspunkt socialt sikret i det land, du er offentlig ansat i, dvs. Danmark.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, hvor du er socialt sikret. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar:

Du er som udgangspunkt socialt sikret i Sverige, hvis du udelukkende arbejder der, selvom din arbejdsgiver har bopæl i Danmark og du bor i Danmark. Du kan måske være socialt sikret i Danmark, hvis du er udsendt af din danske arbejdsgiver til midlertidigt at arbejde i Sverige.

Hvis du er udstationeret, skal du bruge attest A1, hvor det fremgår, hvilket land du er socialt sikret i. Kontakt Udbetaling Danmark, International social sikring, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvis du ikke er udstationeret, skal du være socialt sikret i Sverige. Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt for mere information om hvad det betyder for dig.

Svar:

Du er socialt sikret i Sverige, hvis du udelukkende arbejder i Sverige, også selvom du bor i Danmark.

 

Kontakt Försäkringskassan, hvis du behov for at vide mere om at være socialt sikret i Sverige. 

Svar

Hvis du bor og udelukkende arbejder i Danmark, er du socialt sikret i Danmark.

 

Vælger du at udføre dele af dit arbejde i Sverige, kan din social sikring ændre sig.

 

På oresunddirektbusiness.dk kan du læse mere om social sikring i virksomheder.

 

Svar:

Hvis du ikke er i arbejde, er du som udgangspunkt socialt sikret i dit bopælsland, dvs. Danmark.

Hvilken beskrivelse passer bedst på dig?

 • Jeg arbejder både i Sverige og Danmark
 • Jeg arbejder kun i Danmark
 • Jeg arbejder kun i Sverige
 • Jeg er ikke i arbejde

Vælg det udsagn, som bedst beskriver din situation

 • Jeg er offentlig ansat i Danmark og privat ansat i Sverige
 • Jeg er offentlig ansat i Sverige og privat ansat i Danmark
 • Jeg er privat ansat i Danmark og Sverige
 • Jeg er offentlig ansat i både Sverige og Danmark, med to forskellige arbejdsgivere

Svar:

Hvis du er offentlig ansat i Danmark og har et privat job i Sverige, er du socialt sikret i Danmark - medmindre dit arbejde i Danmark for den offentlige arbejdsgiver er mindre end 5 procent af din totale arbejdstid.


Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Kontakt Försäkringskassan, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar:

Hvis du er offentligt ansat i Sverige og har et privat job i Danmark, er du socialt sikret i Sverige - medmindre dit arbejde i Sverige for den offentlige arbejdsgiver er mindre end 5 procent af din totale arbejdstid.


Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt Försäkringskassan, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvor meget arbejder du i respektive land?

 • Mindre end 25 procent i Sverige - bopælslandet
 • Mere end 25 procent i Sverige - bopælslandet

Svar:

Arbejder du mindre en 25 procent i Sverige, er du socialt sikret i Danmark.  

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Din sag skal starte i dit bopælsland, og du bør derfor tage kontakt til Försäkringskassan.

Svar:

Hvis du arbejder 25 procent eller mere i Sverige, er du socialt sikret i Sverige.

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt Försäkringskassan, som afgør, hvor du er socialt sikret.

 

Du kan søge om at blive socialt sikret i Danmark i stedet, hvis du arbejder mindst 50 procent i Danmark. Der skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring. 

Hvor meget af tiden arbejder du i Sverige?

 • Under 25 procent
 • 25 procent eller mere

Svar:

Hvis du arbejder mindre end 25 procent i Sverige, er du socialt sikret i Danmark.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Danmark. Kontakt derfor Försäkringskassan, som afgør, hvor du er socialt sikret.

Svar:

Hvis du arbejder 25 procent eller mere i Sverige, er du socialt sikret i Sverige.

 

Du skal bruge attest A1, hvor det fremgår, om du er omfattet social sikring i Sverige. Kontakt derfor Försäkringskassan, som afgør, hvor du er socialt sikret. 

 

Du kan søge om at blive socialt sikret i Danmark i stedet, hvis du arbejder mindst 50 procent i Danmark. Der skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Social Sikring. (Öresundsöverenskommelsen)

Vælg det udsagn, som bedst beskriver din situation

 • Jeg er svensk offentlig ansat men udfører mit arbejde i Danmark
 • Jeg er svensk privat ansat men udfører mit arbejde i Danmark
 • Jeg er offentlig/privat ansat i Danmark og udfører mit arbejde i Danmark

Svar:

Hvis du er svensk offentlig ansat, men udfører dit arbejde i Danmark, er du som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor du er offentlig ansat, dvs. Sverige.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt for mere information om hvad det betyder at være socialt sikret i Sverige. 

Svar:

Du er som udgangspunkt socialt sikret i Danmark, hvis du udelukkende arbejder der, selv om din arbejdsgiver har bopæl i Sverige, og du bor i Sverige.

 

Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere information om, hvad det indebærer at være social sikret i Danmark. 

Svar:

Selvom du bor i Sverige, er du socialt sikret i Danmark, hvis du udelukkende arbejder i Danmark.

 

Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere information om, hvad det indebærer at være social sikret i Danmark. 

Svar:

Hvis du bor og udelukkende arbejder i Sverige, er du socialt sikret i Sverige.

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt for mere information om hvad det betyder at være socialt sikret i Sverige.

 

Svar:

Hvis du ikke er i arbejde, er du som udgangspunkt socialt sikret i dit bopælsland, dvs. Sverige.

 

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt for mere information om hvad det betyder at være socialt sikret i Sverige.

 

 

 Social sikringstest

Print title
 

 

Vil du vide mere om at være social sikret?

I artiklen Hvad er socialt sikring? forklarer vi, hvad det indebærer at være socialt sikret, samt hvilke ydelser du kan have ret til.

 

Er du i tvivl om, hvilket land der skal stå for din sociale sikring, bør du kontakte relevant myndighed i bopælslandet, dvs. Udbetaling Danmark hvis du bor i Danmark, og Försäkringskassan på Øresunddirekt Malmø hvis du bor i Sverige.

 

Læs mere i vores artikler herunder: