Bidrag & ydelser

Barsel og barselsdagpenge når du arbejder i Sverige

Når du er socialt sikret i Sverige, kan du tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge – de såkaldte ”föräldrapenning” - på samme vilkår som svenske borgere. Der er dog en række faktorer, der har indflydelse på beløbssatsen sa...

Børne- og ungeydelse hvis du bor og/eller arbejder i Sverige

Forældre som er socialt sikret i Sverige har ret til børne- og ungeydelse - i Sverige hedder det 'barnbidrag'. Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, er det som udgangspunkt det land barnet bor, der sk...

Hvor er du socialt sikret?

Test dig selv: Er du socialt sikret i Danmark eller Sverige? Få styr på, hvilket land du har ret til fx børnepenge, barselsdagpenge, sygedagepenge og andre ydelser

Børnebidrag og børnetilskud i Sverige

Forældre som ikke bor sammen med sit barn skal betale børnebidrag (underhållsbidrag) til sit barn. Børnebidraget skal bidrage til forsørgelsen af barnet.

Sygedagpenge i Sverige og Danmark

Når du arbejder i Sverige, er du også underlagt de svenske regler vedrørende sygedagpenge. Det er Försäkringskassan, der tager sig af sygedagpenge.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der i 2012 overtog ansvaret for bl.a. udbetaling af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser.