Rejser og rabatmuligheder

Du kan få studierabat på offentlig transport, hvis du bor i Danmark og studerer på den anden side af Øresund.

Hvis du vælger at studere i Sverige men bliver boende i Danmark, er der gode togforbindelser over Øresund. DSB giver rabat til studerende på videregående uddannelser, der pendler over sundet og modtager dansk SU. For at få det såkaldte Ungdomskort, skal du gå på en SU-godkendt uddannelse og modtage SU. På siden Ungdomskort.dk kan du læse mere om betingelserne for at få et Ungdomskort og bestille kortet.

Hvis du ikke modtager dansk SU, men den svenske uddannelsesstøtte CSN, skal du i stedet ansøge om at få studierabat hos det svenske trafikselskab Skånetrafiken. Skånetrafiken tilbyder et pendlerkort for studerende, som pendler over Øresund, og dette tilbud kaldes "Jojo Student Öresund".