Arbejde i både Sverige og Danmark - social sikring

Som udgangspunkt er du som arbejdstager socialt sikret i dit arbejdsland, uanset hvilket land du bor i. Hvis du både arbejder i Sverige og Danmark, kan din sociale sikring blive flyttet over til dit bopælsland.

Om du er omfattet af social sikring i dit bopælsland eller dit arbejdsland afhænger blandt andet af, hvor meget du arbejder i hvert land.

 

Hvis du arbejder:

  • mindre end 25 procent i bopælslandet er du socialt sikret i det land, hvor du hovedsageligt arbejder. 
  • 25 procent eller mere i bopælslandet er du socialt sikret i bopælslandet.

Bor du i Sverige, skal du informere Försäkringskassan, og bor du i Danmark, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte. Försäkringskassan, alternativt Udbetaling Danmark, udpeger derefter hvilket land, du skal være socialt sikret i. Ovenstående gælder både, hvis du arbejder for den samme arbejdsgiver i begge lande, eller hvis du har to forskellige arbejdsgivere.

Arbejde for forskellige arbejdsgivere i Danmark og Sverige

Den, som bor i Sverige og arbejder fuldtid i Danmark, det vil sige 37 timer pr. uge, kan have en bibeskæftigelse på maximalt 12 timer pr. uge i Sverige, det vil sige under 25 procent af den samlede arbejdstid, uden at den danske arbejdsgiver bliver indkrævet svenske arbejdsgiverafgifter. For den, der arbejder mindre end fuldtid i Danmark, bliver antallet af timer, som man kan bijobbe i Sverige, tilsvarende reduceret.

 

For den, der har haft bijob i Sverige før den 28. juni 2012 og som derfor omfattes af svensk lov, gælder 10 års overgangsbestemmelser, det vil sige, at man vil være omfattet af svensk lov også fremover. Man har dog mulighed for at begære, at man hellere vil omfattes af de nye regler. En sådan begæring skal sendes til Försäkringskassan, hvis man bor i Sverige, og til Udbetaling Danmark, hvis man bor i Danmark.

Hvis du er ansat i Danmark og overvejer at få et bijob i Sverige for en anden arbejdsgiver, bør du kontakte Försäkringskassan på Øresunddirekt Malmø for nærmere information.

Mulighed for at søge dispensation hvis du bor i Sverige

Hvis du bor i Sverige og arbejder i begge lande for samme danske arbejdsgiver, kan du og din arbejdsgiver ansøge om dispensation fra reglen om social sikring i bopælslandet. Dispensationen indebærer, at Försäkringskassan og Udbetaling Danmark indgår en særlig aftale om, at du skal være socialt sikret i Danmark, selvom du delvist arbejder i Sverige.

Du kan få dispensation efter en særskilt Øresundsaftale, hvis du:

  • arbejder mindst 50 procent af din arbejdstid i Danmark (under en sammenhængende periode på tre måneder) for din danske arbejdsgiver, men  samtidig arbejder mindst 25 procent af din arbejdstid i Sverige for samme arbejdsgiver.
  • er ansat af en arbejdsgiver med fast driftsted i et land, men udfører arbejde i både det land, hvor arbejdsgiveren har driftsted og i det land, hvor du bor – hvis du fx er sælger.
  • er ansat for at arbejde i det land, hvor arbejdsgiveren har driftsted, og du samtidig modtager honorar for tillidsposter.

Enkeltmandsvirksomhed i ét land og ansat i et andet land

Som enkeltmandsvirksomhed i et land og ansat af en arbejdsgiver i et andet land, er du som udgangspunkt socialt sikret i det land, hvor du er ansat. Dette gælder, uanset hvor meget du arbejder for din arbejdsgiver og som selvstændig.

Du skal dog informere Försäkringskassan (hvis du bor i Sverige) eller Udbetaling Danmark (hvis du bor i Danmark), som kan afgøre formelt, hvilket land du er socialt sikret i. 

Offentligt ansat

Hvis du er offentligt ansat skal du være socialt sikret i det land, hvor forvaltningen tilhører. Hvis du er offentligt ansat i et land og er privat ansat i et andet land, er du socialt sikret i land, hvor du er offentligt ansat.

 

Husk! Det er vigtigt at give din arbejdsgiver besked, hvis du har et job i et andet land. Dette er særligt vigtigt for arbejdsgiveren, som er forpligtig til at betale socialafgifter til det andet land.  

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere information om lovningen om social sikring kan du kontakte Udbetaling Danmark, afdelingen for Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmø på telefon +46 (0) 40 – 17 64 15.

 

Læs også vores relevante artikler herunder: