Arbejde i begge lande

Arbejde i både Sverige og Danmark - social sikring

Som udgangspunkt er du som arbejdstager socialt sikret i dit arbejdsland, uanset hvilket land du bor i. Hvis du både arbejder i Sverige og Danmark, kan din sociale sikring blive flyttet over til dit bopælsland.

Hvad er social sikring?

At være socialt sikret i et land indebærer, at du kan have ret til sociale sikringsydelser i det pågældende land. Dette indebærer også, at du eller din arbejdsgiver er forpligtet til at betale sociale afgifter til det pågældend...