Sygedagpenge i Sverige og Danmark

Når du arbejder i Sverige, er du også underlagt de svenske regler vedrørende sygedagpenge. Det er Försäkringskassan, der tager sig af sygedagpenge.

Sygedagpenge når du arbejder i Sverige

I Sverige har lønmodtagere én karensdag i forbindelse med sygdom. Det indebærer, at du ikke får løn den første dag, du er syg. Fra anden sygedag er det din arbejdsgiver, der skal give dig såkaldt "sjuklön". Den er knap 80 procent af lønnen, dog maksimum 725 SEK pr dag (2018). Du skal aflevere en lægeerklæring til din arbejdsgiver, hvis du er syg i mere end en uge. 

 

Er du syg i mere end 14 dage, skal arbejdsgiveren melde det til Försäkringskassan. Herefter vil du modtage sygedagpenge fra Försäkringskassan i stedet for "sjuklön". Sygedagpengene er også knap 80 % af lønnen, dog maksimum 725 SEK pr dag (2018).

Sygedagpenge når du arbejder i Danmark

Du er socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Hvis du kun arbejder i Danmark, er du derfor socialt sikret her. Det indebærer, at du i forbindelse med sygdom skal have sygedagpenge efter danske regler. Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver og eventuelt fremvise en lægeerklæring. Arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion fra arbejdskommunen efter danske regler.

 

Læs også vores relevante artikler herunder: