Opsagt under barsel

Hvem skal du give besked, hvis din ansættelse i Danmark stopper, når du bor i Sverige og modtager barselsdagpenge fra Danmark? Og hvem giver du besked, hvis din ansættelse i Sverige stopper, mens du bor i Danmark og modtager föräldrapenning fra Sverige? Få svaret her.

Opsagt når du modtager barselsdagpenge fra Danmark og bor i Sverige

Hvis din danske ansættelse ophører, mens du er på barsel, har det ikke noget betydning. Udbetaling Danmark fortsætter med at udbetale barselsdagpenge til dig, så længe du opfylder vilkårene for at modtage barselsdagpenge – dvs at du som lønmodtager har arbejdet de sidste 13 uger, inden du gik på barsel. Du skal give Udbetaling Danmark besked om ændringerne i dit ansættelsesforhold.

Hvis du er arbejdsløs når din barsel i Danmark slutter

Hvis du er arbejdsløs efter endt barsel fra Danmark skal du tilmelde dig Arbetsförmedlingen i Sverige på din første arbejdsløse dag. Er du medlem af en a-kasse, når du bliver opsagt fra dit job i Danmark, skal du bibeholde medlemsskabet af den danske a-kasse så længe du modtager barselsdagpenge. Når din barsel ophører, skal du meldes ind i en svensk a-kasse i stedet. Her er det vigtigt, at der ikke bliver noget ophold i dit medlemskab af den danske og svenske a-kasse. Du bør derfor ikke melde dig ud af den danske a-kasse, før du er tilmeldt en a-kasse i Sverige. Alle nordiske a-kasser har tilknyttet EU-sagsbehandlere, som du kan kontakte for at få hjælp med din sag.

Husk at opdatere forskudsopgørelsen 

Tænk i øvrigt på at du bør opdatere din forskudsopgørelse, når du går fra lønindkomst til barselsdagpenge, da dette blandt andet påvirker størrelsen på dit fradrag.

Opsagt når du modtager ”föräldrapenning” og bor i Danmark

Hvis din ansættelse i Sverige ophører, mens du er på barsel og modtager svensk föräldrapenning, så er det uden betydning. Försäkringskassan vil fortsat udbetale föräldrapenning, så længe du har dage med föräldrapenning til gode. Husk på at reglerne om at få föräldrapenning ændrer sig, den dag dit barn fylder 1 år. Du skal give Försäkringskassan besked om, at din ansættelse er ophørt.

Hvis du er arbejdsløs, når din barsel i Sverige slutter

Hvis du er arbejdsløs, når udbetalingen af föräldrapenning fra Sverige ophører, skal du tilmelde dig Jobcentret i Danmark på din første arbejdsløse dag. Er du medlem af en a-kasse, når du bliver opsagt fra dit job i Sverige, skal du bibeholde medlemsskabet af den svenske a-kasse så længe du modtager föräldrapenning. Når din barsel ophører, skal du meldes ind i en dansk a-kasse i stedet. Her er det vigtigt, at der ikke bliver noget ophold i dit medlemskab af den svenske og danske a-kasse. Du bør derfor ikke melde dig ud af den svenske a-kasse, før du er tilmeldt en a-kasse i Danmark. Alle danske og svenske a-kasser har tilknyttet EU-sagsbehandlere, som du kan kontakte for at få hjælp med din sag.

Har du spørgsmål til barsel og opsigelse?

Hvis du vil vide, om du opfylder vilkårene for at modtage barselsdagpenge/föräldrapenning i henholdsvis Danmark og Sverige, eller har du spørgsmål i forbindelse med at din ansættelse ophører, kan du kontakte Udbetaling Danmark eller Försäkringskassan på Øresunddirekts informationscenter i Malmø.