Ansættelsesforhold

Feriedage i en svensk ansættelse

I Sverige findes der ikke noget, som svarer til den danske Feriekonto. I stedet er det den enkelte arbejdsgiver, der administrerer de ansattes ferier. Alle fuldtidsansatte har ret til 25 dages ferie på et år.

Ansættelseskontrakt i Sverige

En svensk arbejdsgiver skal - senest en måned efter at medarbejderen har påbegyndt sin ansættelse - skriftligt informere om de vilkår, der gælder for ansættelsen.

Få et samordningsnummer

Når du bor i Danmark og begynder at arbejde i Sverige, skal du have et svensk samordningsnummer hos Skatteverket.

Arbejdstid - hvis du arbejder i Sverige

I Sverige arbejder man - som udgangspunkt - flere timer om ugen end i Danmark. Den ordinære arbejdstid kan dog højst være 40 timer pr. uge ved fuldtidsstillinger.

Opsigelse - hvis du arbejder i Sverige

Ligesom i Danmark afhænger opsigelsesperioden i Sverige af, hvor lang tid du har været ansat. Hvis du selv opsiger din stilling, er der normalt en opsigelsesfrist på én måned.

Barn syg - hvis du arbejder i Sverige

Hvis du arbejder i Sverige og har et barn under 12 år, har du ret til at være hjemme fra dit arbejde og få ydelser fra Försäkringskassan, når dit barn er sygt.

Sygedagpenge i Sverige og Danmark

Når du arbejder i Sverige, er du også underlagt de svenske regler vedrørende sygedagpenge. Det er Försäkringskassan, der tager sig af sygedagpenge.

Orlov - hvis du arbejder i Sverige

Når du arbejder i Sverige, er det svenske regler, som gælder ved orlov (tjänstledighet).

Opsagt under barsel

Hvem skal du give besked, hvis din ansættelse i Danmark stopper, når du bor i Sverige og modtager barselsdagpenge fra Danmark? Og hvem giver du besked, hvis din ansættelse i Sverige stopper, mens du bor i Danmark og modtager fö...