Stoppet med at arbejde i Sverige - værd at vide

Dette er en guide til dig, der bor i Danmark og har valgt at stoppe med at arbejde i Sverige eller er blevet opsagt. Her kan du læse om, hvad du bør tænke på, når du vender tilbage til det danske system.Jobba i Danmark

1. Meld dig ind i a-kassen og skift fagforening

Meld dig ind i a-kassen

Hvis du bor i Danmark, har pendlet til dit arbejde i Sverige og stopper eller er stoppet med at arbejde i Sverige, er det vigtigt, at du flytter din a-kasse til Danmark på din første arbejdsløse dag eller på første arbejdsdag i Danmark. Når du har fået dit medlemskab bekræftet i den danske a-kasse, kan du melde dig ud af den svenske a-kasse.


Det er vigtigt, at der ikke bliver noget ”hul” mellem dit danske og svenske medlemskab af a-kassen. I så fald er der risiko for, at du ikke kan medregne den anciennitet, du har opnået i din svenske a-kasse. Det kan få betydning for din ret til dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs.


Har du ikke været medlem af en a-kasse i Sverige, har du stadig mulighed for at melde dig ind i en a-kasse i Danmark. Præcis som i Sverige er det valgfrit at være med i en a-kasse i Danmark.


Skift fagforening

Hvis du har været medlem af en svensk fagforening, mens du arbejdede i Sverige, skal du flytte dit medlemskab til et dansk fagforbund, såfremt du fortsat ønsker at være medlem af en fagforening.

2. Tilmeld dig jobcentret hvis du er blevet arbejdsløs

Hvis du bor i Danmark, har pendlet til dit arbejde i Sverige og bliver arbejdsløs, er det vigtigt at melder dig ledig hos jobcentret i din bopælskommune i Danmark på din første arbejdsløse dag. Det er et krav for at få dagpenge, at du er tilmeldt jobcentret.

 

jobnet.dk kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig jobcentret, hvis du er blevet arbejdsløs. 

3. Kontakt Försäkringskassan og Udbetaling Danmark

Hvis du stopper med at arbejde i Sverige, skal du kontakte Försäkringskassan og give besked om, at du ikke længere arbejder i Sverige.


Du skal kontakte Udbetaling Danmark og give dem besked om, at dit arbejde i Sverige er ophørt.

4. Kontakt Skatteverket i Sverige hvis du flytter

Du behøver ikke give besked til Skatteverket om, at du stopper med at arbejde i Sverige, men du skal huske at give dem besked, hvis du flytter i Danmark, da de ikke automatisk får besked om din nye adresse. Du kan gøre det ved at sende besked til Skatteverkets e-mailadresse.

5. Feriepenge fra din svenske arbejdsgiver

Hvis du har feriepenge til gode hos en svensk arbejdsgiver, bliver disse normalt udbetalt sammen med den sidste løn. Man kan også aftale med sin arbejdsgiver, at den resterende ferie afholdes inden arbejdsforholdet afsluttes.

6. Behold din svenske bankkonto

Behold din svenske konto, når du stopper med at arbejde i Sverige. Du kan få brug for den til eventuelle udbetalinger fra det svenske Skatteverket.