Graviditet og fødsel i Sverige

At være gravid i Sverige

I Sverige tilbydes alle gravide kvinder regelmæssige kontrol på en såkaldt barnmorskemottagning eller mödravårdscentral.

At føde i Sverige

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan du frit vælge, om du vil føde dit barn i dit arbejdsland eller i dit bopælsland. Derimod kan du ikke kræve, at barnet får eventuel behandling i Danmark efter fødslen.

At føde i Danmark

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, kan du frit vælge, om du vil føde dit barn i dit arbejdsland eller i dit bopælsland. Derimod kan du ikke kræve, at barnet får eventuel behandling i Danmark efter fødslen.

Efter fødslen i Sverige

Efter barnet er født, er det normalt, at moderen og barnet bliver mindst et par timer på fødeafdelingen. Dette sker, for at jordemoderen kan se, at alt er, som det skal være med både mor og barn.

Børne- og ungeydelse hvis du bor og/eller arbejder i Sverige

Forældre som er socialt sikret i Sverige har ret til børne- og ungeydelse - i Sverige hedder det 'barnbidrag'. Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, er det som udgangspunkt det land barnet bor, der sk...

Statsborgerskab for nyfødte

Den svenske lovgivning vedrørende statsborgerskab tager udgangspunkt i hvilket land, man kommer fra. Det betyder, at et barns statsborgerskab afgøres af, hvor forældrene kommer fra.