Alternativer til den svenske folkeskole

Hvis du som forældre foretrækker nogle undervisningsrammer, som den svenske folkeskole ikke kan tilbyde, findes der en række alternativer. Her kan du læse mere om alternativer til folkeskolen i Sverige, så du kan vælge den skoletype, som du finder bedst for dit barn.

Friskoler i Sverige

I stedet for at lade dit barn indskrive i den svenske grundskolan har du blandt andet mulighed for at skrive dit barn op i en ”fristående skola” (friskole), som ofte koncentrerer de pædagogiske mål i en særlig retning. En fritstående skola kan fx have fokus på friluftsliv, musik, engelske færdigheder m.m.

 

De fritstående skoler er finansieret af økonomisk støtte fra hjemstedskommunen, som tildeles per elev. Det er gratis at have sit barn på en fritstående skola. Hvis eleven har særlige behov, som kræver ekstra ressourcer, kan den fritstående skole i nogle tilfælde afvise eleven indskrivning. Skolen kan dog ikke afgive eleven adgang, hvis elevens hjemstedskommune indvilliger i at dække disse ekstraudgifter.

 

I modsætning til den svenske folkeskole er det en formand eller ejeren af den fritstående skole, der bestemmer hvor mange elever, som kan blive optaget på skolen.

Optagelse på svensk friskole 

Hvis antallet af ansøgere overstiger antallet af elevpladser, optages de nye elever på baggrund af kriterier som:

  • Placering på venteliste
  • Närhetsprincippet (de elever, der bor tættest på skolen)
  • Børn, der har gået i skolens förskoleklass (børnehaveklasse)
  • Om barnet har søskende på skolen

 

På utbildningsguiden.nu kan du finde en fristående skole i dit nærområde, og kontakt skolen for at høre nærmere.

Internationale skoler i Sverige

På de internationale skoler foregår undervisningen på engelsk i et internationalt miljø. Det er forskelligt, hvor mange klassetrin den enkelte skole underviser i, men nogle internationale skoler tilbyder undervisning lige fra förskoleklass (børnehaveklassen) til gymnasieniveau.

 

De internationale skoler kan være offentlige eller ”fritstående”, hvilket gør, at de er kommunalt finansierede. De kan også være private og dermed kræve egenbetaling.

Skolegang i Danmark når du bor i Sverige

Børn af forældre, som bor i Sverige og arbejder i Danmark, har ret til at blive optaget i en folkeskole i Danmark. Dette er uanset, om det kun er den ene eller begge forældre, som arbejder i Danmark.

 

Hvis der ikke er ledige pladser på folkeskolen, hvor du søger om optagelse, kan du søge om optagelse på en anden folkeskole, enten i det samme eller i andre skoledistrikter. Du kan finde mere information om denne regel på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børn, der følger et af de alternative skolevalg, som er nævnt i ovenstående, opfylder deres skolepligt, selvom undervisningen eller de generelle rammer kan være anderledes end i den svenske folkeskole.