Dødsfald og begravelse i Sverige

Når en person dør i Sverige, skal der laves en fortegnelse over den afdødes formue og gæld - en såkaldt bouppteckning (at gøre boet op). Alle der er folkeregistreret i Sverige betaler en begravelses- og bisættelsesafgift.

Dødsfald registreres på det lokale skattekontor

Når en person dør i Sverige, skal en læge skrive en dødsattest, som sendes til direkte til det lokale skattekontor og registreres. Dødsattest er nødvenlige før en begravelse, og disse bestiller ofte begravelseskontoret (begravningsbyrån) eller kirken for dig. Fra skattekontoret kan du også få registeruddrag (behøves ved bankkontakter), dødsattest og slægtudredning, som er nødvendige, når boet skal gøres op.

Opgørelse af boet samt arv

En opgørelse af boet er en gennemgang af den dødes formue og gæld. Opgørelsen af boet fastslår, hvem der er af den afdødes efterladte, og hvem der har ret til at arve. Opgørelsen af boet skal indrapporteres til Skatteverket for registrering og kan udføres af dig selv eller med hjælp fra fx et begravelsesbureau eller en jurist. Tingsrätten kan også forordne en såkaldt "boutredningsman", som gør boet op og - hvis det er nødvendigt - en skiftemand, som afgør, hvordan arven skal fordeles.

Begravelse eller bisættelse

Den svenske kirke har som udgangspunkt ansvaret for at vedligeholde kirkegården, gravene, kremering og for at have et lokale, der kan bruges til en begravelses- eller bisættelsesceremoni. Dette gælder også, hvis den afdøde ikke var medlem af den svenske Folkekirke, og betales via begravelsesafgiften, som alle i Sverige betaler. Valg af blandt andet kiste, gravsten og rustvogn og kørsel af kisten skal du ofte i kontakt med et begravelsesbureau, som man kender det fra Danmark. Selve begravelsen eller bisættelsen i Sverige sker ofte inden to uger - højst op til en måned - efter dødsfaldet, hvori i Danmark sker begravelsen eller bisættelsen inden for en uges tid.

Ceremonien i svensk kirke

Hvis afdøde var medlem af den svenske Folkekirke, er ceremonien allerede blevet betalt via kirkeskatten. Hvis afdøde ikke var medlem af den svenske Folkekirke, kan en ceremoni holdes i kirken, hvis det fx var foreneligt med, hvad den afdøde ønskede. I sådan et tilfælde skal du betale for det.

Borgerlig begravelse eller bisættelse i Sverige

En borgerlig begravelse eller bisættelse er ikke styret af religiøse ritualer og behøver ikke følge visse regler. I den begravelses- og bisættelseafgift som alle i Sverige betaler til, indgår et lokale til ceremonien, kremering og gravplads - præcis som ved en begravelse eller bisættelse i kirken. Vil du sprede afdødes aske ud et andet sted end på en kirkegård, skal du søge tilladelse om dette hos Länsstyrelsen.